پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر قیمت گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر قیمت گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر قیمت گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

قیمت گذاری بین المللی یک مسئله اصلی در میان پژوهشگران بازاریابی بین المللی است. علی رغم تعداد قابل توجهی از مطالعات در سال های اخیر، یافته های مربوط به عوامل تعیین کننده قیمت گذاری صادرات، هنوز هم می تواند به عنوان تقسیم و ناسازگار توصیف شود. قیمت گذاری صادرات استراتژیک نشان دهنده یکی از گزینه های چندگانه است که شرکت می تواند رقابت خود را افزایش دهد (Dolgui & Proth، ۲۰۱۰). این رویکرد نیاز به بررسی پیشینه ای مختلفی دارد که روش قیمت گذاری را تحت تاثیر قرار می دهند.

در این پژوهش، ما به بررسی تاثیر مولفه‌های مختلف قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادرات می‌پردازیم. ما یک مدل پژوهشی را برای بررسی سه فاکتور مولفه‌ای قابلیت‌های پویا، یعنی، قابلیت تطبیقی، ظرفیت جذب، ظرفیت نوآوری، و تاثیر متناظر آن‌ها روی قیمت‌گذاری ارزش-محور و عملکرد صادرات، توسعه می‌دهیم.

روش های قیمت گذاری مختلفی وجود دارد، در این پژوهش از روش ارزش گذاری مبتنی بر قیمت گذاری مورد استفاده قرار گرفته است. توضیحات برای این انتخاب چند منظوره هستند، اما مهمتر از همه، این روش به نظر می رسد که بهترین ها را با پویایی بازارهای جهانی و مشتریان مطابقت دهد. این روش با توجه به تمایل مشتریان به پرداخت بخش ها، راه های پرداختن به تفاوت های تمایل به پرداخت، انحراف ادراک ارزش و هماهنگی قیمت ها بستگی دارد.

پروپوزال فوق متشکل از ۷ فرضیه و ۵ متغیر همراه با مدل و مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تشریح گردیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

166 بازدید