عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال فرهنگ سازمانی

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • هدف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • فرضیه اصل
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی تحقیق
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • تعیین حجم نمونه و اندازه نمونه
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرهنگ سازمانی

مسیر طراحی شده، فکر، احساس و واکنشی است که در یک سازمان یا زیر مجموعه های آن وجود دارد و این طرح ذهنی منحصر به فرد منعکس کننده شخصیت کیفی آن سازمان است.

فرهنگ سازمانی چشم انداز تازه ای برای ارزیابی سازمان ها می باشد. آن را نیروی اجتماعی تعریف می کنند که معرف در ادراک اعضای سازمان را از مفاهیم و واقعیت ها شکل داده، الگوی رفتاری سازمانی را کنترل می کند و موجب تعلق یا عدم تعلق افراد به سازمان می شود. در تعریفی کاملتر می توان گفت فرهنگ مجموعه مفروضات یا مدها و ارزش ها و هنجراهای مشترک میان اعضای سازمان است که از طریق تشریفات، آداب و رسوم سازمانی، داستان ها، افسانه ها و نمادها، زبان قهرمان و مظاهر سازمانی نمود می یابد.

الگوهای فرهنگ سازمانی

منظور از الگوهای فرهنگ سازمانی در این تحقیق مدل ارائه شده توسط (کوینیم و گرت) می باشد که در این مدل فرهنگ سازمانی را به 4 دسته طبقه بندی می کنند.

1- فرهنگ عقلائی

2- فرهنگ توافق و مشارکت

3- فرهنگ ایدئولوژیک

4- فرهنگ سلسله مراتبی

بهره وری

بهره وری یعنی توسعه عادت بهسازی در رفتار و نگرش افراد، یعنی هر کس باید ببیند چگونه می تواند کاری را که به عهده گرفته است به بهترین وجه به انجام برساند.

بهره وری نیروی انسانی

منظور از بهره وری نیروی انسانی این است که چگونه با بهره برداری بهتر از نیروی انسانی می توان میزان تولید را افزایش داد.

…..

پروژه های آماده

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط