پروپوزال بررسی تاثیر سرویس های ابری، امنیت، یادگیری الکترونیکی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری از خدمات بانکی

Mعنوان پروپوزال: بررسی تاثیر سرویس های ابری، امنیت، یادگیری الکترونیکی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری از خدمات بانکی (مورد مطالعه: بانک ملت استان تهران)

O رشته تحصیلی: مدیریت

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۲۷ صفحه

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Pdf ،Word

بزودی

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه ی پژوهش
 • پیشینه‌ی داخلی
 • پیشینه‌ی خارجی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • فرضیه ها
 • اهداف پژوهش
 • نوآوری تحقیق
 • نوع و روش تحقیق
 • جامعه‌ی مورد ‌مطالعه
 • روش نمونه‌گیری
 • تعاریف مفهومی متغیرها
 • تعاریف عملیاتی متغیرها
 • روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانهای و غیره)
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روایی و پایایی ابزار
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها/اطلاعات
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تاثیر سرویس های ابری بر رضایت مشتری از خدمات بانکی

پروپوزال بررسی تاثیر سرویس های ابری: رشد سریع فناوری اطلاعات برای مشتریان بانک ها این امکان را فرهم کرده است که با اینترنت و تلفن همراه با حساب های خود بیشتر در ارتباط باشند. گرچه بانکداری الکترونیک مراحل مختلفی دارد، نکته ی اصلی ای که بانکداری الکترنیک را مجزا می کند، نرم افزار، سخت افزار و سیستم های پردازش اطلاعات مالی می باشد. به بیان دیگر، بانکداری الکترونیک یک ترکیب مطلوب از تمام فعالیت های بانکی است که از فناوری اطلاعاتِ پیشرفته که بر اساس نیاز های مشتری می باشد، استفاده می کند (بلونت و همکاران[۱]، ۲۰۰۴).

به هر صورت، نگرانی اکثر متخصصین چگونگی استفاده از نرم افزار، سخت افزار و تکنولوژی های نتوورک برای تلفیق تمام فعالیت ها و گرایش های مشتریان است. بانکداری الکترونیک از برخی ابزارها مثل کیف پول، چک، پول الکترونیکی، برخی کارت ها مثل کارت اعتباری ، دبیت کارت، کارت عابر، کارت هزینه و پوز استفاده می کند (اسچنیدر و همکارانش، ۲۰۰۶).

 به علاوه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، قانونی و فرهنگی، سیستم های مدیریت روابط مشتریان و مدیریت منابع انسانی لازمه ی بانکداری الکترونیک هستند. از طرف دیگر در بسیاری از کشورها بانکداری سنتی معمول ترین روش انجام عملیات بانکی است. بودجه ی زیادی برای توسعه ی سیستم های بانکداری الکترونیک در بسیاری از کشورها هزینه شده است. اما گزارش ها حاکی از آنست که کاربران با وجود در دسترس بودن زیاد از آن استفاده نمی کنندکه این موضوع در بانک ها نگرانی هایی ایجاد کرده است. پس نیاز است تا  روش هایی یافت شود که در آن میل به استفاده از بانکداری الکترونیک در بهبود روش های بازاریابی بیشتر شود (وانگ و همکارانش[۲]، ۲۰۰۳).

امنیت سیستم بانکی

به فرایند امنیتی که برای حفظ امنیت اطلاعات مشتریان بکار گرفته می شود، گفته میشود (توکل، ۱۳۹۵).

 سیستم های ابری

ابزاری فناناپذیر برای ذخیره سازی اطلاعات هستند که هیچوقت از بین نمی روند. این سیستم برای بازیابی اطلاعات در همه جای کره ی زمین چند نسخه پشتیبان می گیرد و به این شکل شما می توانید اطلاعات خود را در هر زمان و هر مکانی در اختیار داشته باشید (لی و همکاران، ۲۰۲۱).

یادگیری  الکترونیکی

استعاره‌ای است برای محیط‌های آموزش و یادگیری، با محور قرار دادن فراگیران به جهت تحقق یادگیری آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی بهره می گیرد (عباسی، ۱۳۹۷).

رضایت مشتری

رضایت مشتری یک مفهوم انتزاعی و گنگ است. چهره ی واقعی خوشحالی( رضایت) از محصولی به محصول دیگر، از فردی به فرد دیگر، و خدمتی به خدمت دیگر متفاوت است. در واقع رضایت  به برخی عوامل بستگی دارد که شامل عوامل روانی اقتصادی، و فیزیکی میباشد. اما رضایت به عنوان یک سری رفتار های مثبت و منفی به یک مجموعه اِلِمان ها و یک نوع از گرایشات احساسی است(لی و همکاران۲۰۲۱).

مدل مفهومی سرویس های ابری

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C.png

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

27 بازدید