پروپوزال بررسی تاثیر تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

عنوان پروپوزال: بررسی آثار تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت مشتری، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش و تعریف واژگان تخصصی
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی تاثیر تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

رضایت، اعتماد و تعهد

رضایت مشتری به عنوان ادراک مشتری از میزان تحقق نیاز ها، اهداف و تمایلات خود تعریف شده است (اولیور ۱۹۹۹). پژوهش ها بین رضایت مختص تراکنش و رضایت کلی تمایز قائل می شوند. رضایت کلی به عنوان « پاسخ عاطفی مثبت یک عضو کانال به جنبه های غیر اقتصادی، روانی رابطه تعریف می شود، چون که تعامل با شریک مقابل، رضایت بخش و راحت است » (شانکار، اسمیت و رانگاسوامی ۲۰۰۳). در ارتباط با رابطه بین رضایت و تعهد رابطه، تعریف رضایت به عنوان نتیجه یک تراکنش (رضایت اقتصادی) ممکن است خیلی محدود کننده باشد (لام و همکاران ۲۰۰۴).

اعتماد مشتری را می توان به عنوان وضعیتی روانی تعریف کرد که ما را به پذیرش آسیب پذیری خود وادار می کند و به طور خاص مبتنی بر انتطارات مطلوب درباره اهداف و رفتار های طرف دیگر است (سینگ و سیردشماخ ۲۰۰۰؛ برای بررسی دقیق تر، شانکار، اوربان و سلطان ۲۰۰۲). به طور خاص، متخصصان / مدیران موافق هستند که اعتماد در کانال های آنلاین مهم تر از محیط های خدماتی سنتی است (فاسناشت و کاس ۲۰۰۷؛ مارسلا ۱۹۹۹؛ یون ۲۰۰۲). برای نمونه، دغدغه های ریسک/ امنیت، مهم ترین مانع برای بسیاری از مشتریان اروپایی است (میر ۲۰۰۶).

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

141 بازدید