پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مالی و حسابداری، حسابرسی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

مقاله بیس: دارد

مدل مفهومی: دارد

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • اهداف پژوهش
 • اهدف کلی
 • سؤالات پژوهش
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه‌گیری
 • روش نمونه گیری
 • تعیین حجم نمونه
 • روش و ابزار جمع آوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • تعریف واژگان و اصطلاحات
 • متغیرهای پژوهش
 • مدل پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بیان مساله پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی …

مدت‌های طولانی است که کنترل‌های داخلی موردتوجه است خصوصاً بعد از رسوایی‌های سال ۲۰۰۲ و تصویب قانون ساربینز-اوکسلی بخش ۴۰۴ این قانون به کنترل‌های داخلی و وظایف مدیریت در ایجاد و نگهداری یک سیستم اثربخش کنترل داخلی پرداخته است. بخش ۴۰۴ مدیریت شرکت‌ها را ملزم به ارائه و نگهداری گزارشی از کنترل داخلی به همراه گزارش سالانه می‌کند (جواهری، ۱۳۸۵). مقررات کمیسیون اوراق بهادار آمریکا در قالب بخش ۴۰۴ مدیریت شرکت را ملزم می‌دارد تا تغییرات مهم در کنترل‌های داخلی ناظر بر گزارشگری مالی را که طی ۳ ماهه آخر سال رخ‌داده است، افشا کند و براساس بند ۳۰۲ این قانون، مدیریت باید در گزارش سه‌ماهه و سالانه تمام نقاط ضعف موجود در کنترل داخلی را افشا کند (قانون ساربینز-اوکسلی). هدف خاص قسمت‌های ۳۰۲ و ۴۰۴ قانون ساربینز-اوکسلی اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران در مورد افشای نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی است که ممکن است اشتباهات مالی را افزایش و توانایی مدیران برای مدیریت سود را کاهش دهد(لامبرت و همکاران، ۱۹۸۷).

هدف کلی پروپوزال

 • تبیین و تشریح تأثیر مالکیت پایین سهام مدیران بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران.
 • تبیین و تشریح تأثیر مالکیت بالای سهام مدیران بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

 [/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

228 بازدید