پروپوزال بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر روی نگرش و رفتار مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر روی نگرش و رفتار مشتری بر اساس مدل آیدا: مطالعه موردی بانک های خصوصی و دولتی استان تهران

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

مقاله بیس: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • اهداف پژوهش
 • اهدف کلی
 • سؤالات پژوهش
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه‌گیری
 • روش نمونه گیری
 • تعیین حجم نمونه
 • روش و ابزار جمع آوری داده ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • تعریف واژگان و اصطلاحات
 • متغیرهای پژوهش
 • مدل پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بیان مساله پروپوزال بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی …

کاتلر (۲۰۰۲) تبلیغات را هرگونه ارائه و عرضه ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می کند. اما در این میان تبلیغاتی اثربخش است، که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده، تاثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید (شریعت و دیگران، ۱۳۸۶).

اهمیت تبلیغات از تاثیر اجتماعی را می توان با نهاد های اجتماعی با سابقه تر مانند مدرسه و کلیسا سنجید. این اهمیت تا به آنجا است که گفته می شود عموما تبلیغات بر رسانه ها چیره می شوند، با قدرت بسیار گسترده ای به سطح توقعات و معیار های عمومی شکل می دهد و براستی یکی از نهاد های نادری است که جامعه را هدایت می کند. در این مفهوم گسترده تبلیغات به مثابه ی یکی از ویژگی های اصلی جامعه صنعتی مدرن است، چیزی که می باید در ارتباط با سایر نهاد ها و فرآیندهای اجتماعی در نظر گرفته شود. در هر حال تبلیغات اشکال فراوانی به خود می گیرد که تقریبا تنظیم فهرست اصول اساسی مورد نیاز، جهت مطالعه عمیق تر را دشوار می کند(محمودی فضلی، ۱۳۸۱، ص ۱۸۷).

پروپوزال فوق متشکل از ۲۱ فرضیه ۱ فرضیه اصلی و ۲۰ فرضیه فرعی می باشد که همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل تشریح شده است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

277 بازدید