پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

پرسشنامه تبلیغات بر نگرش مشتری هدف پرسشنامه: بررسی اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۶ سوال و ۷ مولفه و ۵ زیر مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده

پرسشنامه اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده متشکل از ۳۶ سوال و ۷ مولفه و ۵ زیر مولفه می باشد که به بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر نگرش رفتار مصرف کننده می پردازد. مدل پرسشنامه در فایل پرسشنامه آمده است و همچنین مقاله بیس این پرسشنامه به پیوست پرسشنامه رسیده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

_ ارائه اطلاعات در تبلیغات پخش شده از سیما تا چه حد به معرفی خدمات بانک کمک می کند و بر افزایش تمایل به استفاده خدمات بانک بر شما تأثیر دارد.

_ در تبلیغات بازرگانی سیما توصیف خدمات بانکی بانک چقدر در افزایش اقدام به استفاده خدمات بانک بر شما تأثیر دارد.

_ بیان خدمات بانکی دریافت شده در تبلیغات خدمات یک بانک از سیما به چه میزان در افزایش اقدام به استفاده از خدمات بانک بر شما تأثیر دارد.

_ معرفی جزییات فعالیت بانک و ارائه خدمات به مشتری از سوی بانک چه میزان در معرفی خدمات بانکی و افزایش استفاده از بانک بر شما تاثیر دارد.

_ بیان تنوع خدمات بانکی و ویژگی هر یک خدمات در تبلیغ یک خدمات بانکی از سیما چقدر در معرفی خدمات بانکی و افزایش استفاده بانک بر شما تاثیر دارد.

_ استفاده از شعار بانکی در تبلیغ بانک از سیما چه مقدار در معرفی خدمات بانکی و افزایش تمایل شما به استفاده از بانک بر شما تأثیر دارد.

_ استفاده از عنوان (تیتر) مناسب در تبلیغات چقدر در جلب علاقه شما به استفاده از بانک، تأثیر دارد.

_ استفاده از گویش محلی برای معرفی بانک در سیما چقدر باعث تحریک شما به انتخاب بانک می شود.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

273 بازدید