پروپوزال بازاریابی: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهران

 عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهران

شاخه پروپوزالرشته: مدیریت بازاریابی، بانکی، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gifپرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: ۸۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو موضوعی
 • تعریف واژگان کلیدی
 • تعریف عملیاتی متغیر ها پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

تئو وتن (۲۰۰۰) پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی انجام دادند. که چارچوب پژوهش در مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی عوامل کنترل رفتار درک شده، اجتماعی و نگرشی می باشد. برای این منظور پرسشنامه ای در شبکه گسترده جهانی(WWW) طراحی شد و پرسش دهندگان از طریق ایمیل پاسخ خود را ارسال کردند. نتایج نشان داد که عوامل کنترل رفتار نگرشی و درک شده بیشتر از نفوذ اجتماعی نقش مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی ایفا می کنند.

استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی برای مطالعه تکنولوژی بانکداری اینترنتی و تلفن بانک

وو و ساندراج (۲۰۰۵) پژوهشی با عنوان استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی برای مطالعه تکنولوژی بانکداری اینترنتی و تلفن بانک انجام دادند.در این پژوهش مفید بودن، سهولت استفاده و مصرف بانکداری اینترنتی و تلفن بانک با استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی و روابط میان آنها و مزیت استفاده از این تکنولوژی ها مورد بررسی قرار گرفت.

پذیرش بانکداری اینترنتی مورد مطالعه هنگ کنگ

چنگ و همکاران (۲۰۰۶)  پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداری اینترنتی مورد مطالعه هنگ کنگ را ارائه نمودند.در این پژوهش آنها متغیر امنیت وب سایت را به مدل پذیرش فناوری افزودند و آن را متغیر تاثیرگذار در قصد رفتاری افراد مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) برای ارزیابی روابط فروض، در صورت وجود، در میان سازه، که شامل سهولت استفاده ادراک شده و امنیت وب سایت به عنوان متغیرهای مستقل ادراک، سودمندی و نگرش به عنوان متغیر مداخله گر  و قصد رفتاری  به عنوان متغیر وابسته استفاده کردند.

پروپوزال فوق متشکل از ۴ فرضیه می باشد. نرم افزار تحلیل پایان نامه فوق نرم افزار spss می باشد.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

205 بازدید