عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه‏ هاي تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
 • روش شناسی تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش گردآوری داده
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

آمیخته بازاریابی در بازارهای صادرات

در سایه پیرامونی بین المللی، موضوعی اساسی در مواجه با کسب و کار بین المللی سوالی است که چگونه باید عناصر آمیخته بازاریابی کلی متفاوت (یعنی محصول، مکان، قیمت و ترقی) در سراسر کسب و کار ملی هماهنگ کرد (داگلاس 2000). تاریخچه استراتژی آمیخته بازاریابی، اهمییت استدلال های استاندارد سازی و تطبیق عناصر آمیخته بازاریابی را بیان می کند. استاندارد سازی عناصر آمیخته بازاریابی در سراسر کشورها توسط حق بسیاری از نویسندگان، با همه اینها، شناخت مقیاس اقتصادها حمایت می شود (لویت 1983). بعلاوه، استاندار سازی پاسخی به افزایش همگنی بازارهای جهان است جایی که تمایز در بازاریابی اهمیتش کمتر و کمتر می شود (شت 2001). حامیان رویکرد تطبیق در عوض نیاز به واکنش نسبت به تفاوت های فرهنگی، رقابتی دیگر و مقررات بازار خارجی را تأکید می کنند. مطالعات در زمینه تحقیق احتمال بیان می کند که استراتژی نهایی به عوامل موقعیتی مختلف بستگی دارد و نسبت به موقعیت مطلق یک، درجه است. کاتسیکس (2006) بر اهمییت اصطلاح تناسب میان استراتژی انتخاب شده توسط یک شرکت و موقعیتی که استراتژی در آن پیگیری می شود.

پروپوزال فوق با هدف بررسی تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی می باشد که دارای 6 فرضیه که 1 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی می باشد. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که به پیوست فایل پروپوزال رسیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط