پروپوزال ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان میلاد تهران

عنوان پروپوزال: ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان میلاد تهران

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • اهداف کاربردی
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان

گزارش سلامت جهانی سال ۲۰۰۶ ، دهه ی نیروی کار سلامت (۲۰۱۵-۲۰۰۶) را با اولویت حفظ کارکنان سلامت با کیفیت، آغاز کرد. بیانیه کامپالا (۲۰۰۸) بر نقش حیاتی حفظ نیروی کار مؤثر، مسئولیت پذیر و با توزیع عادلانه تاکید نمود. شیوه های مدیریت منابع انسانی مناسب یک استراتژی کلیدی برای حفظ شاغلین سلامت کارآمد در سازمان های مراقبت سلامت هستند. با توجه به استخدام و ابقاء نیروی کار سلامت در قرن بیست و یکم، نقش مدیران منابع انسانی در سازمان های مراقبت سلامت و افرادی که نقش مدیریت منابع انسانی را در کنار سایر وظایف خود دارند نباید نادیده گرفته شود.

یکی از بزرگترین چالش های امروزه ی بیمارستان ها دسترسی به نیروی کار قوی، لایق و با انگیزه است. بیمارستان ها توسط افراد اداره می شوند و هزینه های ابتدایی آنها هزینه های نیروی کار است. مشابه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، بسیاری از بیمارستان های کشورهای خاور میانه دریافته اند که مهم ترین ثروت سازمان آنها، در کنار سرمایه فیزیکی و کالاهای مصرفی، منابع انسانی سلامت آنهاست که بدون آنها نمی توانند عملکرد صحیحی داشته باشند. در سطح سازمانی، شواهد یک پیوند قوی بین در دسترس بودن فراهم کنندگان سلامت و نتایج سلامتی جمعیت را نشان می دهد.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

206 بازدید