پرسشنامه معنویت در کار میلیمن (Milliman)

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش معنویت در کار

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال و ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

معنویت در محیط کار

معنویت محیط کاری یک موضوع جدیدی در مبحث سازمانی ویک موضوعی با توسعه نظری – علمی محدود به شمار می رود. تاریخچه کار که توسط دیگران مورد بحث وبررسی قرار گرفته است وبحث درباره آن فراتر از این بحث است. بنابراین با تعریفی از معنویت کاری بحث را شروع می کنیم. یک محیط کار می تواند به عنوان یک محیط معنوی دوستانه درنظرگرفته شود وتشخیص دهد که کارکنان زندگی باطنی دارند. که بوسیله کار معنی دار پرورش یافته است ودرمتن جامعه جای گرفته است.تعدادی از نویسندگان نیز در کتابهای مرجع تعاریفی از معنویت کاری وعملکردسازمانی داشته اند

تلاش ها برای درک پدیده معنویت در محیط کار از نخستین سال های دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شده است. از آن زمان تا کنون تعریف ها و مفاهیم متعددی ارائه شده است که هر کدام از انها تفاوت هایی را از لحاظ تاکید، اجرا و سطوح تجزیه و تحلیل دارند. میترف و دنتون (۱۹۹۹)، معنویت در محطی کار را تمایل جستجوی هدف نهایی در زندگی، برقراری رابطه مستحکم با همکاران و سایر افاردای که با فرد در ارتباط هستند و سازگاری بین ارزش ههای اساسی فرد و ارزش های سازمان تعریف می کنند. یکی از پذیرفته شده ترین تعریف های معنویت در محیط کار توسط اشمس و دوچن (۲۰۰۰)، اراده شده است که شناسایی و درک بعدی از زندگی افراد که درونی و باطنی و قابل پرورش است و به وسیله انجام کارهای معنی دار در زندگی اجتماعی پروزش می یابد. (اشمس و دوچن، ۲۰۰۰).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

38 بازدید