پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس، گاردنر، كامينگز و دان هام (1989)

فرمت: Word

?تعداد سوال: 52 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس و همکاران

این پرسشنامه توسط پيرس، گاردنر، كامينگز و دان هام در سال (1989) ساخته شده، استفاده  گرديد. پرسشنامه مشتمل بر ده سوال است كه اعتقاد و باورهاي كار كنان و ارزشمندي آنها را در محيط سازمان در مقياس ليكرت از نمره۱ (كاملاً مخالف) تا نمره ۵ (كاملاً موافق) ارزيابي مي كند. براي بررسي صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمينة مشاوره شغلي و روان شناسي صنعتي و سازماني و همچنين يك نفر كارشناسي ارشد زبان انگليسي تأئيد گرديد و براي بررسي روايي محتوايي، اين پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمينه هاي روان شناسي صنعتي و سازماني و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأييد گرديد.

پایایی و روایی و شیوه نمره گذاری پرسشنامه در فایل پرسشنامه قید شده است. همچنین دانشجویانی که برای سنجش پایایی و روایی پرسشنامه مورد نظر در جامعه آماریشان توانایی بدست آوردن آلفای کرونباخ را ندارند می توانند از طریق فرم سفارش پرسشنامه از خدمات رایگان مانیز برخوردار شوند.

عزت نفس

اطمینان به توانمندی و توانایی فکر کردن، درک کردن، آموختن، انتخاب کردن و تصمیم گیری با توجه به تخصص خود در سازمان گفته می شود. اعتماد به نفس و عزت نفس مفاهیم پیچیده ای هستند و با وجود اینکه با یکدیگر مرتبط هستند اما دقیقا شبیه به هم نیستند. این در حالی است که این دو عبارت به جای یکدیگر به کار برده می شوند. تعریف اعتماد به نفس بسیار محدودتر از عزت نفس است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه فوق

  • در محل كارم به حساب مي آيم.
  • در محل كارم، توسط ديگران جدي و مهم تلقي مي شوم.
  • وجود من در محل كارم مهم است.
  • در محل كارم به من اعتماد دارند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com