مقاله متنی مزایای دولت الکترونیک

مزایای دولت الکترونیک

تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده با یکی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفت فناوری و اطلاع رسانیف برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی شروع شد و آن ایجاد دولت الکترونیک است. استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری که منشأ آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف کردن فعالیت سازمان ها، گامی مؤثر در جلب اعتماد عمومی محسوب می شود. از آنجا که فرایند ها و روند های اداری عموما تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانات منحصر به فردی را برای جمع آوری، کنترل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمان ها را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند.

طور خلاصه مزایای دولت الکترونیک عبارتند از:

-دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی و ارتباط مستقیم با مقامات دولتی

– صرفه جوی در زمان، حمل ونقل، ساعات کار، کاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی

– افزایش کارایی عملیات دولتی

– کاهش ترافیک(شهروندان لازم نیست برای خرید بعضی از اجناس بیان بیرون)

– ارائه خدمات به شهروندان به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته

– امکان ارائه خدمات در هر مکان(رضایی و داوری،۸۳،صص ۱۸ ۱۹)

موانع ایجاد دولت موفق و چالش های آن

-عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک؛

– نحوه ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز مشتریان؛

– ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه؛

– هزینه های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی؛

– نبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از کشورها؛

– مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛

– چگونگی دسترسی کاربران به دولت الکترونیک؛

– مواجهه شدن با افرادی که کمتر با رایانه آشنا هستند؛

– عدم شناخت از با کیفیت بودن کالا(رضایی و داوری،۸۳،ص ۲۰).

 

 

79 بازدید