پرسشنامه مدیریتی سبک رهبری سالزمن

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۳۵ سوال ۳ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه مدیریتی سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن و اندر کولک رد سال (۱۹۸۲) طراحی گردیده است. هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است، دارای ۳۵ بیانیه توصیفی می باشد، توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نمیرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه، رهبری تلفیقی و رهبری آمرانه را ترسیم می کند. پرسشنامه فوق بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت شامل هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، غالباً، همیشه می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

  • من به عنوان سخنگوی گروه عمل می کنم..
  • من کارکنان را به اضافه کاری تشویق می کنم.
  • من به افراد تحت نظارت خود آزادی عمل در انجام دادن کار می دهم.
  • من افراد را تشویق می کنم تا از رویه های ثابت و واحدی استفاده کنند.
  • من به افراد تحت نظارتم، اجازه می دهم که در حل مساله ، از قضاوت فردی خود استفاده کنند.
  • من به افراد تحت نظارتم تاکید می کنم که از گروه های رقیب پیشی بگیرند.
  • من به عنوان نماینده گروه صحبت می کنم.
  • من کارکنان را به تلاش بیشتر ترغیب می کنم.
  • من تلاش می کنم افکار و اندیشه های خود را در گروه مطرح نمایم.
  • من به افراد تحت نظارتم آزادی می دهم تا کارشان را به گونه ای که فکر می کنند، بهتر است؛ انجام دهند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

95 بازدید