پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

هدف پرسشنامه:تعیین اعتیاد به اینترنت یانگ

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۰ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یا با هدف تعیین اعتیاد به اینترنت توسط یانگ در سال ۱۹۹۸ طراحی شده است. تاین پرسشنامه متشکل از ۲۰سال  می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمردهی شده است.

توضیحات

شیوع اعتیاد به اینترنت را بین ۳/۰ % تا ۲۲% گزارش کرده اند. همچنین اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی، اختلال دو قطبی، مشکلات در روابط بین فردی، اختلال اضطرابی و تکانه ای، خودکشی و پرخاشگری، افسردگی، برانگیختگی بالا در ارتباط بوده است. از طرفی برخی مطالعات با بررسی مشخصات دمو گرافیک به عنوان متغیر های پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت، شانس جنسیت، سن، بیکاری و تاهل را موثر دانسته اند.

به طور کلی اعتیاد به اینترنت را می توان به عنوان” نوعی استفاده از اینترنت که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند،” تعریف کرد ( گونزالز، ۲۰۰۸)

تعدادی از سوالات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

  • من بیشتر از آنچه قصد دارم، در اینترنت می مانم.
  • من به خاطر ماندن در خط اینترنت اعضای خانواده را نادیده می گیرم.
  • دیگران از من به خاطر میزان در اینترنت بودنم شاکی هستند.
  • به خاطر اینترنت نمرات و تکالیفم در تحصیل افت کرده است.
  • من ایمیل هایم را پیش از کار های ضروری دیگران چک می کنم.
  • عملکرد کارهای روزانه ام و کارهای مفید انجام دادنم به خاطر اینترنت آسیب دیده است.
  • وقتی کسی هنگام در خط اینترنت بودن مزاحم من می شود، من غر می زنم، فریاد می زنم یا عصبانی می شوم
  • من فکر می کنم درهنگام عدم اتصال به اینترنت حواس پرتی دارم، ولی هنگام اتصال به اینترنت حواسم بهتر می شود.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

150 بازدید