پایان نامه انگلیسی روشی برای استخراج اصول طراحی برای بازارهای نا آشنا

عنوان انگلیسی پایان نامه:

A Methodology for the Extraction of Design Principles for Unfamiliar Markets

عنوان فارسی پایان نامه: روشی برای استخراج اصول طراحی برای بازارهای نا آشنا

سال انتشار: ۲۰۱۳ تومان

 رشته: بازاریابی

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات: ۵۷ صفحه

نوع فایل: pdf

دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پایان نامه انگلیسی اصول طراحی: طراحی موفقیت آمیز محصول روی اصول طراحی متمرکز است که مربوط به یک بازار هدف است. در نتیجه، هرچه این اصول بهتر درک و استفاده شوند، احتمال اینکه محصولات حاصل از آن به خوبی در آن بازار مورد استقبال قرار بگیرند، بیشتر است. این پایان نامه روشی را برای استخراج اصول طراحی خاص بازار برای هر بازار ارائه می دهد. در این روش از ویژگی های توصیف شده توسط کاربر / طراح محصولات موجود در بازار استفاده می شود تا اصول طراحی خاص برای آن بازار استخراج شود.

این روش ویژگی های محصول را تعمیم می دهد، به دنبال کشف تصمیمات طراحی است که می تواند منجر به آن ویژگی ها شود، و سپس اصول اساسی طراحی را استخراج کند. برای نشان دادن توانایی روش برای استخراج چنین اصولی، این روش در دو بازار متفاوت استفاده می شود.

(i) محصولات پرفروش در ایالات متحده

(ii) محصولاتی که برای کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

دو مجموعه از اصول بدست آمده با هم مقایسه شده و مشخص شده است که مخصوص بازار است. محقق نتیجه می گیرد که این روش در واقع به اصول خاص بازار منجر می شود که می تواند برای هدایت فعالیت های طراحی استفاده شود.

مقدمه پایان نامه طراحی محصول

تیم های طراحی محصول اغلب کالاهایی را برای بازارهای آشنا تولید می کنند. با این حال، این تیم های طراحی ممکن است نیاز به طراحی برای بازارهای ناآشنا داشته باشند. در حالی که طراحان ممکن است اصول طراحی را برای بازارهایی که با آنها آشنا هستند، ترغیب کنند، به تنهایی شهود برای طراحی در بازارهای ناآشنا کافی نیست. بنابراین، برای طراحان می تواند روش های رسمی برای استخراج اصول طراحی ویژه بازار از اطلاعات مربوط به محصولات موجود در آن بازار مفید باشد. این پایان نامه روشی را برای استخراج اصول طراحی خاص بازار برای هر بازار ارائه می دهد. اطلاعات مفیدی و در دسترس در مورد بازار در توضیحات کاربر / طراح محصولات موجود در بازار هدف موجود است. به این ترتیب، روشی که در اینجا ارائه شده است از این توصیفات محصولات در یک بازار برای استخراج اصول طراحی خاص برای آن بازار استفاده می کند. برای اهداف این پایان نامه، یک اصل طراحی به عنوان یک گزاره اساسی تعریف شده است که برای هدایت فرایند طراحی استفاده می شود.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پایان نامه انگلیسی اصول طراحی

مدل مسیر طراحی محصول

مدل مسیر طراحی محصول

منبع: (Robert D. Campbell, 2013)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

197 بازدید