استفاده از فناوری های رسانه ای اجتماعی

مقاله متنی استفاده از فناوری های رسانه ای اجتماعی

فناوری های رسانه های اجتماعی

فناوری اطلاعات به مدت طولانی است که به عنوان بخشی از مدیریت ارتباط با مشتری به رسمیت شناخته شده است (چانگ و همکاران 2010) (جایاچاندران و همکاران 2005) (رپ و همکاران 2010).

بسیاری از فناوری های موجود در مدیریت ارتباط با مشتری شرح داده شده است. با این حال تمایل به ارتباط به طور خودکار در پردازش اطلاعات میان کارکنان داخلی  و بین فروشگاهی و مشتریان از طریق پست الکترونیکی، سیستم پاسخگویی صوتی، اتوماسیون فروش و سیستم های تجزه و تحلیل اطلاعات مشتری انجام می شود. به عبارت دیگر تکنولوژی CRM به طور معمول به عنوان فروش با ابزار بازاریابی بوده است که مشاهده شده است بهره وری و اثربخشی کارکنان را افزایش می دهد. (آهرنا و هیوز، سیسلورت2007).

فناوری های مدیریت ارتباط با مشرتی به طور گسترده ای به عنوان درجه ای از حمایت شرکت ها در راستای فناوری اطلاعات برای مدیریت روابط مشتری تعریف شده است. (چانگ و همکاران 2010) در حالی که این تعریف با مطالعات گذشته مرتبط بوده و با تکیه بر نقش فناوری های جدید مورد بررسی قرار می گیرد که در نهایت تعاملات اجتماعی را تسهیل می کند چرا که این فناوری تا همین اواخر تا حد زیادی فقط از نظر تاکتیکی یا تجربی تنظیمات سازمانی مستقر شده اند (سارنر و همکاران 2011) (تراینر2012).

برنامه های رسانه های اجتماعی جدید مشتری محور ابزاری است که مشتریان را قادر به تعامل با دیگران در شبکه های اجتماعی خود و با کسب و کار اعضای شبکه می سازد. (مک کارتی و سیلوستر 2011) نمونه های از این مباحثه و انجمن های گفتگو توسط کاربر در سایت ها تولید شده است. بیشتر به طور خاص در شبکه هایی مانند لینکدین، فیس بوک، تویتر به طور کامل ابزار مدیریت مشتری محور اجازه می دهد که سازمان در میان فعل و انفعالات بین اعضاء شرکت داشته باشد. (تراینر 2012)

 

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت مشتری: بررسی براساس قابلیت های CRM