عنوان مقاله: بررسی مدل های مدیریت استراتژیک برای سازمان های ایرانی

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: 31 صفحه

فرمت:PDF – word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مقاله بررسی مدل های مدیریت استراتژیک برای سازمان های ایرانی

 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل های مدیریت استراتژیک
 • مدل آندروز
 • مدل دیوید فرد آر
 • مدل پیرس و رابینسون
 • مدل ویلن و هانگر
 • مدل مک میلان و تامپوئه
 • مدل تامپسون و مارتین
 • مدل هیت، ایرلند و هاسیکسون
 • مدل موردن
 • مدل هیل و جونز
 • مدل جانسون، ویتینگتون و اسکولز
 • مدل راتائرمل
 • نتیجه گیری
 • منابع

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله بررسی مدل های مدیریت استراتژیک برای سازمان های ایرانی

مدیریت استراتژیک یک حوزهء میان رشته ای است که حوزه هایی چون اقتصاد مهندسی، بازاریابی، مالی و رفتار سازمانی را دربر دارد. هریک از این حوزه ها دارای واحدهای تجزیه و تحلیل، فرضیات و روش های تحقیقاتی متفاوت می باشند. به دلیل این تنوع، نظریه پردازی در زمینهء مدیریت استراتژیک روش های بسیار گوناگونی از تحقیق را می طلبد. رویکردهای مختلفی در خصوص مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مدیریت استراتژیک، از جمله مدیریت پروژه های استراتژیک، مدیریت استراتژیک پروژه ها و همسویی میان مدیریت پروژه ها با استراتژی های سازمان وجود دارد. در این مقاله انواع مدل های مطرح شده از سوی محققان مختلف که هر یک به نوبه خود پیرو یک یا ترکیبی از جند رویکرد مذکور را پیش گرفته اند، معرفی و مورد بررسی می گیرند. تا درانتها با یک مقایسه تطبیقی بتوان مناسبترین مدل را از میان آنها متناسب با شرایط سازمان ایرانی انتخاب کرد.

کلید واژه: مدیریت استراتژیک، استراتژی، سازمان های ایرانی

مقدمه

مديريت استراتژيك به سازمان اين امکان را می دهد که به شيوه اي خلاق و نوآور عمل کند وبرای شکل دادن به آينده خود به صورت انفعالی عمل نکند. اين شيوه مديريت باعث می شود  که  سازمان  دارای  ابتکار  عمل  باشد  و فعاليت هاي شبه گونه ای درآيدکه اعمال نفوذ نمايد (نه اينكه تنها در برابر کنش ها، واکنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت کنترل درآورد. بدون شك علت موفقيت سازمان هاي پيش رو، طراحي تدوين و اعمال مديريت استراتژيك  بجاي استفاده از برنامه ريزي محافظه كارانه و روش هاي سنتي  كسب و كار بوده است (هانگر و همكاران، 2007)….

پروژه های مرتبط

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

مطالب مرتبط