عنوان مقاله: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان با تاکید بر نقش میانجی عوامل سازمانی (مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران)

نویسنده: طهماسبی، صادقی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریتی

فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 277 KB

 منبع: پنجمین همایش حسابداری و مدیریت

مدیریت دانش در موفقیت CRM

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت دانش در موفقیت CRM

مدیریت دانش در موفقیت CRM: امروزه مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش به عنوان ابزاری استراتژیک برای همه شرکت ها در محیط رقابتی تبدیل شده است. علاوه بر این، دانش مشتری موضوع مهمی برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری است. در این مقاله، با استفاده از داده های بانک ملت استان مازندران، روابط بین مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی گردید.

هدف اصلی این است که تنها داشتن قابلیت های مدیریت دانش برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری کافی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر گذارند آنها واسطه تاثیر گذاری عواملی همچون قابلیت های مدیریت دانش، فن آوری و عوامل مشتری گرایی) در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری می باشند.

کلید واژه ها: عوامل سازمانی، فن آوری، مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری گرایی

موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

در حال حاضر، دانش جامعه یا اقتصاد مبتنی بر دانش با عواملی از قبیل افزایش رقابت، نوآوری های تکنولوژیک و بازار جهانی مشخص می گردد [1]. در این جامعه، شرکت ها باید در هنگام انجام کسب و کار خود به دانش توجه کنند زیرا تبدیل به یک عامل کلیدی برای ساخت یک مزیت رقابتی شده است [2]. علاوهبر این، در سال های اخیر، دانش به عنوان یک منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده است و علاقه رو به رشدی به این مفهوم وجود دارد [3]. به همین دلیل است که مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به یک اولویت پژوهشی در جامعه دانشگاهی است و یکی از حوزه هایی است [2]. که شرکت ها سهم هزینه بیشتری جهت اجرای آن اختصاص می دهند [4].

پروپوزال های آماده

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالhttp://modir3-3.ir/images/contact-us-modir123.com.gif

مطالب مرتبط