مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

عنوان پروژه: استراتژی های تجارت الکترونیک شرکت گردشگری و مسافرتی گردشگران

 فرمت: Word ،powerpoint

 حجم فایل: ۶۳۵ KB

 مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

 • چشم انداز شرکت
 • مأموریت شرکت مسافرتی گردشگران
 • مدل های تجارت الکترونیکی شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس SWOT شرکت مسافرتی گردشگران
 • ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شرکت مسافرتی گردشگران
 • ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس بررسی رقابت (CPM) شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس SWOT شرکت مسافرتی گردشگران
 • تدوین استراتژی شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس BCG شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس استراتژی اصلی شرکت مسافرتی گردشگران
 • تحلیل ۷c برای طراحی سایت شرکت مسافرتی گردشگران

۲۷ صفحه word ــ ۴۵ اسلاید powerpoint

مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

چشم انداز شرکت گردشگران

یکی از مهمترین وظایف مدیران عالی سازمان و متصدیان تدوین استراتژی تجارت الکترونیک، تعیین چشم ‌انداز تجارت الکترونیک سازمان است. چشم اندازهای برتر و عالی تجارت الکترونیک چیزی فراتر از اهداف تجاری و یا درآمدی را منعکس می کنند. چشم اندازهای قوی و مناسب کارکنان را هماهنگ کرده و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری بیشتر در سازمان تشویق می‌کند. وجود چشم انداز قوی، کارا و مناسب علائمی را به بازار می فرستد که نشان‌دهنده توانایی سازمان جهت کسب رهبری بازار و تسلط بر بازار است (RAYPORT & JAWORSKI, ۲۰۰۲, PP ۱۵-۱۶). میلر (۱۹۹۶,PP ۴۰-۴۲) چشم انداز شرکت شرکت گردشگری و مسافرتی گردشگران در پاسخ به این سوال که این شرکت در افق این برنامه به چه جایگاهی قصد دارد برسد بیان شده است:

« کسب مقام نخست در جذب مشتری از تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری ایران »

 مأموریت شرکت گردشگری و مسافرتی گردشگران

رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموریت و بیانیه رسالتی یاد می شود بیان می کند که سازمان چه چیزی را برای جامعه تولید می‌کند. رسالت سازمانی اهداف بنیادی منحصر به فرد سازمان را تعیین و سازمان را از سایر سازمان ها متمایز و جهت‌گیری سازمان را مشخص می کند.

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

284 بازدید