سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: ۲۰۱۰

مدل مفهومی: دارد

 فرمت: Word

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

دیدگاه مبتنی بر منابع از مزیت رقابتی

دیدگاه مبتنی بر منابع اهمیت منابع و توانایی برای به دست آوردن مزایای رقابتی به عنوان پایان دادن به کارایی بیشتر ارائه می دهد (Barney، ۱۹۹۱؛ Peteraf، ۱۹۹۳). RBV معتقد است که مزیت رقابتی منابع، قابلیت های خود شرکت است، نه از فعالیت های بازار محصول، و در نتیجه، RBV می تواند برای تفاوت های عملکرد سازمانی که توسط عوامل صنعتی توضیح داده نمی شود، حساب شود. در هسته خود، RBV بر شناسایی و تعیین ارزش منابع و توانایی های شرکت متمرکز است (Teng and Cummings، ۲۰۰۲)

و اینکه چگونه شرکت ها می توانند به دست آوردن، نگهداری، استقرار و توسعه منابع و توانایی ها به نحوی که مزیت رقابتی خود را ایجاد و حفظ کنند (Berman et al.، ۲۰۰۲؛ Knott، ۲۰۰۳؛ Zott، ۲۰۰۳؛ Ahuja and Katila، ۲۰۰۴). بدین ترتیب، بارنی (۱۹۹۱: ۱۰۲) ادعا می کند: “هر شرکتی باید یک مزیت رقابتی داشته باشد، در حالی که استراتژی ارزش ایجاد می کند که به طور همزمان توسط رقبای فعلی یا بالقوه اجرا نمی شود”. این مزیت رقابتی پایدار است اگر “مزیت مقاومت در برابر فرسایش رفتار رقیب” باشد (Bharadwaj et al.، ۱۹۹۳: ۸۴).

پروپوزال حاضر متشکل از ۶ فرضیه و ۱ فرضیه اصلی ۵ فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت خواهیم پرداخت.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

100 بازدید