عنوان پروپوزال: بررسی رابطه کارآمدی شغلی با رضایت شغلی و تاثیر میانجیگری فرسودگی شغلی و تأثیر تعدیل کننده حمایت ادراك شده سازمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی در ابتدا به صورت مفهومی تغییرپذیر و بی­ثبات به کار گرفته شد و در مورد آن هیچ تعریف جامع و استانداردی وجود نداشت. هرچند نظریات و ایده­ها مختلفی در ارتباط با تعریف این واژه و نیز راهکارهای برای مقابله با آن ارائه شد، ولی هیچ­کدام نتوانستند به­عنوان تعریف جامع و واحد مورد پذیرش واقع شوند. درآغاز، میزان آگاهی در مورد ساختار فرسودگی شغلی و راه­های مبارزه با آن بسیار ناچیز بود؛ بنابراین افراد مختلف این واژه را به موضوعات مختلف و متفاوت نسبت می­دادند. به هرحال با تلاش محققان، یک اتفاق نظر اصلی حول محور تعریف مسلش در مورد بررسی ابعاد فرسودگی شغلی به وجود آمد و مطالعات بعدی در ارتباط با این موضوع گسترش و ارائه نظریه چندبعدی در فرسودگی شغلی منجر گردید. با بهره­گیری از این نظریه،زمینه پژوهش در فرسودگی شغلی وسعت بیشتری یافت.

فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع از افسردگی روانی است که با فشارهای روانی مربوط به شغل و محیط کار توأم گشته است و با محرک­های تنش­زایی مانند داشتن بیش از حد مراجعان در یک زمان، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. با توجه به اهمیت فرسودگی شغلی در این پژوهش سعی بر آن است، با بررسی ادبیات پژوهش، پدیده فرسودگی شغلی تبیین و مورد بررسی قرار گیرد.

پروپوزال حاضر متشکل از 4 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 30 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی رابطه کارآمدی شغلی با رضایت شغلی و تاثیر میانجیگری فرسودگی شغلی و تأثیر تعدیل کننده حمایت ادراك شده سازمان خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل خواهد گردید و مدل مفهومی به تشریح در پروژه قرار خواهد گرفت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط