عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر اثر نام تجاری بر عملکرد نام تجاری مطالعه موردی شرکت کاله

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 23 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

اثر نام تجاری

اثر نام تجاری یک طراحی اصلی و متمایز بر اساس شخصیت و هویت نام تجاری است که در همه ارتباطات نام تجاری انجام می شود. این شامل ارتباط ضروری، تمایز و ویژگی های پایدار نام تجاری است که می تواند تصویر و شهرت نام تجاری را منعکس کند.

اثر نام تجاری می تواند یک ابزار مدیریتی کار آمد باشد تا بتواند ویژگی های مورد نظر را که سازمان می خواهد به ذینفعان خود در بازار جهانی، ارجاع دهد. اثر تجاری می تواند برای سهامداران ارزش افزوده و به وضوح نام و لوگو سازمان را در بازار جهانی نشان دهد. مدیریت اثر برند نیاز به درک هویت سازمانی از نظر نام و لوگو به عنوان ریشه هویت سازمانی و هویت بصری دارد.

نگاه دولت که در مورد هویت نام تجاری و تصویر مطالعه دو سطح اصلی دارد. اول، سطح سازمانی در مورد اینکه چگونه یک شرکت یک هویت منحصر به فرد، متمایز و پایدار را گسترش می دهد. دوم، بررسی مورد استفاده در اینجا، یک تحقیق در سطح فردی است که هدف آن درک آنچه که ذینفعان شرکت در مورد آن فکر می کنند. لوگوی نام تجاری در ریشه هویت سازمانی است.

پروپوزال حاضر متشکل از 6 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی تاثیر اثر نام تجاری بر عملکرد نام تجاری مطالعه موردی شرکت کاله خواهیم پرداخت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط