طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانک

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بانک

هدف پرسشنامه: بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

پرسشنامه نقش بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر میزان وفاداری مشتریان بانک فرمت: Word ?تعداد سوال: 21 سوال و 5 مولفه √ شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

 هدف پرسشنامه: بازاریابی رابطه مند  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √مدل پیشنهادی: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید