طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پایان نامه انگلیسی توسعه پایدار در مقیاس کوچک

پایان نامه انگلیسی توسعه پایدار در مقیاس کوچک: یک مطالعه کیفی از توسعه پایدار شرکت های کوچک و متوسط سوئدی

پایان نامه انگلیسی توسعه پایدار در مقیاس کوچک: یک مطالعه کیفی از توسعه پایدار شرکت های کوچک و متوسط سوئدی

عنوان انگلیسی پایان نامه: Small Scale Sustainability: A Qualitative Study of Corporate Sustainability in Swedish SMEs عنوان فارسی پایان نامه: توسعه پایدار در مقیاس کوچک: یک ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید