طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب مقاله isi تعهد سازمانی

مقاله ISI بررسی اثرات حمایت از پرسنل بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی خطوط هوایی تایوان

مقاله ISI بررسی اثرات حمایت از پرسنل بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی خطوط هوایی تایوان

عنوان انگلیسی مقاله: Exploring the impacts of employee advocacy on job satisfaction and organizational commitment: Case of Taiwanese airlines ترجمه عنوان مقاله: بررسی اثرات حمایت از پرسنل ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید