طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب مارک های تجاری لوکس تقلبی

مقاله ISI: عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی

مقاله ISI: عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی

عنوان انگلیسی مقاله: Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands among Indonesian Consumers ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید