طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب بازاریابی از طریق پیام کوتاه

مقاله انگلیسی تحقیق و بررسی یک مدل مفهومی پیرامون بازاریابی از طریق پیام کوتاه

مقاله انگلیسی تحقیق و بررسی یک مدل مفهومی پیرامون بازاریابی از طریق پیام کوتاه

عنوان انگلیسی مقاله: An Investigation and Conceptual Model of SMS Marketing ترجمه عنوان مقاله: تحقیق و بررسی یک مدل مفهومی پیرامون بازاریابی از طریق پیام ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید