طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


دانلود مقاله برای همایش: برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت دانش

دانلود مقاله برای همایش: برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت دانش

دسته:

عنوان انگلیسی مقاله: Knowledge management and ERP: Complementary or contradictory? ترجمه عنوان مقاله: مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سازمانی: مکمل یا متضاد؟ $$$: ...

ادامه مطلب
دانلود مقاله عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان

دانلود مقاله عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان

دسته:

عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and development: Testing the structural path of factors affecting employees’ work performance in an organization ترجمه عنوان مقاله: فرهنگ و توسعه ...

ادامه مطلب
دانلود مقاله ارتباط یادگیری زدائی سازمانی با عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی

دانلود مقاله ارتباط یادگیری زدائی سازمانی با عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی

دسته:

عنوان انگلیسی مقاله: Linking an unlearning context with firm performance through humancapital ترجمه عنوان مقاله: ارتباط زمینه یادگیری زدائی با عملکرد شرکت از طریق ...

ادامه مطلب
دانلود مقاله نیاز ها، چالش ها و فناوری های نسل پنجم مخابرات زمینی تلفن همراه

دانلود مقاله نیاز ها، چالش ها و فناوری های نسل پنجم مخابرات زمینی تلفن همراه

دسته:

عنوان انگلیسی مقاله: The Requirements, Challenges, and Technologies for 5G of Terrestrial Mobile Telecommunication ترجمه عنوان مقاله: نیاز ها، چالش ها و فناوری های نسل پنجم ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید