دسته :

عنوان انگلیسی مقاله:

Linking an unlearning context with firm performance through humancapital

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط زمینه یادگیری زدائی با عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی

$$$: فقط 18500 تومان (حراج)

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب مفهومی
 • اثر یادگیری زدائی سازمانی در سرمایه انسانی
 • اثر سرمایه انسانی در عملکرد شرکت
 • شکل. 1. مدل تئوریکی
 • روش
 • جمع آوری داده ها
 • مقیاس ها
 • جدول 1: مدل اندازه گیری
 • نتایج
 • مدل انداز گیری
 • مدل ساختاری
 • بحث
 • جدول 3: نتایج مدل ساختاری

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رابطه بین یادگیری زدائی سازمانی، سرمایه انسانی و عملکرد شرکت

هدف این مقاله بررسی رابطه بین یادگیری زدائی سازمانی، سرمایه انسانی و عملکرد شرکت است. در انجام این کار، این مقاله بطور جامعی آزمایش در مفهوم یادگیری زدائی را بررسی می­ کند و مدلی را برای اندازه­ گیری یادگیری زدائی در 112 شرکت فهرست شده در بورس سهام اسپانیایی توسعه می­دهد و اعتبارسنجی می ­کند. متدولوژی شامل ساخت و آنالیز یک مدل ساختاری با استفاده از هر دو معیار ذهنی و عینی در متغیرهای اندازه­ گیری ما می­باشد، که از بررسی آزمایشگاه مربوطه توسعه یافته است. یافته ­های ما نشان می ­دهد که مدیران به توسعه یک فرآیند زمینه یادگیری زدائی به منظور ایجاد سرمایه انسانی نیاز دارند، که دارایی اولیه برای بهبود عملکرد شرکت است.

کلمات کلیدی: یادگیری زدائی سازمانی، سرمایه انسانی، عملکرد شرکت

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه مقدمه مقاله ” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی را می­توان بعنوان سهمی از شایستگی­ ها، دانش، ویژگی­ های اجتماعی و شخصیتی، مانند خلاقیت تعریف نمود که، مجسم در توانایی برای انجام کار انسانی بعنوان تولید ارزش اقتصادی است (بوگدانوویچز و بیلی، 2002). سرمایه انسانی به عنوان عاملی کلیدی برای حفظ موقعیت شرکت و بهبود یافتگی آن که در پیوند با عملکرد بهبود یافته در هر دو بعد مالی و غیر مالی است شناسایی می­شود (چنگ، لین، سیائو، و لین، 2010). همانطور که آنگر، راوچ، و فرس (2011) نشان می­دهند، سرمایه انسانی قابلیت­ های کارکنان در کشف و بهره ­برداری از فرصت ­های کسب­ و کار را افزایش می ­دهد، و چنین دانشی به اعضای سازمان کمک می­ کند تا سایر منابع مفید سودمند، همچون دانش مرتبط را شناسایی و کشف کنند.

هم چنان که استعدادها، مهارت ­ها، توانایی­ ها یا تجارب در طول سال اندوخته می­شوند، اعضای سازمانی نیز از خود راضی می ­شوند در آن چیزی که آنها می­ دانند که به سختی هر چیز جدیدی را یاد می ­گیرند (نایستروم و استارباک، 1984). با اینحال، به منظور ابقا در یک محیط بسیار آشفته، مانند بخش بورس اوراق بهادار اسپانیایی (شرکت ­های بسیار مورد مطالعه قرار گرفته موسسات مالی هستند بطور بسیار منفی تحت تاثیر بحران­ های اقتصادی نسبت به موارد دیگر هستند)، سازمان نیاز به «یادگیری زدائی»، یا رد مسیرها یا دانش قدیمی دارد تا روشی را برای مسیرهای جدید ایجاد کند (هدبرگ، 1981؛ تسانگ و زهرا، 2008). این مطالعه فرض می­ کند که زمینه یادگیری زدائی سازمانی به منظور توسعه و بهره ­برداری از دانش و قابلیت ­های کارکنان ضروری است یعنی سرمایه انسانی ایجاد می­ شود و در نتیجه عملکرد شرکت بهبود می ­یابد.

یادگیری زدائی سازمانی

موفقیت ایجاد سرمایه انسانی موثر به یادگیری زدائی سازمانی بستگی دارد به این دلیل که دستیابی به دانش جدیدی مستلزم رها کردن رفتارها یا ارزش ­های منسوخ است. بعنوان مثال، در زمان ارتقاء به موقعیت­ های بالاتر، از اعضای سازمان خواسته می­شود تا مهارت­ های فنی را به کنار بگذارند که برای شرایط و وضعیت­ های قبلی مفید بودند، اما در موقعیت بالاتر بی اثر و بی ­فایده هستند. این نشان می­ دهد که یکی از عوامل کلیدی که اثرگذار بر زمینه و کیفیت سرمایه انسانی شرکت است درجه ­ای است که در آن این بطور موثری ساختارهای دانش را به ­روز رسانی می­ کند.

توسعه سرمایه انسانی، یعنی دانش، مهارت­ ها و توانایی­ های موجود به شکل فردی و جمعی در منابع انسانی شرکت، که بطور مستقیم تاثیرگذار بر نتایج عملکرد است (بولر و مک اووی، 2012). در مطالعه ­ای از شرکت­ های بزرگ اسپانیائی، لوپز- کابرالس، واله و هررو (2006) دریافتند که کارکنان هسته ­ای متحد و ارزشمند بطور مثبتی مرتبط با رقابت­ پذیری و بهره­ وری هستند.

هدف این مقاله بررسی رابطه ­ای است که یادگیری زدائی سازمانی، اثربخشی سرمایه انسانی و عملکرد شرکت را پیوند می­ دهد. بدین منظور، مطالعه ما به پرسش ­های زیر را نشان می­دهد: ماهیت و قدرت ارتباط بین وجود یک زمینه یادگیری زدائی سازمانی و سرمایه انسانی چیست؟” و ” ماهیت و قدرت رابطه بین موجودیت سرمایه انسانی و عملکرد شرکت چیست؟ این روابط بطور تجربی با بررسی 112 شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار اسپانیائی تست و بررسی می­ شود. چارچوب تئوریکی در بخش بعدی ارائه می­شود. جزئیات بررسی استفاده شده برای جمع­ آوری داده ­های مناسب به منظور تست مدل در بخش 3 ارائه می شود و نتایج حاصله از تست کردن مدل در بخش 4 نشان داده می­شود. در نهایت، بحث در بخش 5 ارائه می­ شود.

یادگیری زدائی

یادگیری زدائی فرایندی است که رخ می­ دهد زمانی که مردم نیازمند به­ روز رسانی ساختارهای دانش هستند (بعنوان مثال، روال ­ها، فرایندها یا پروتکل ­ها) که با گذر زمان از رد خارج شده ­اند. این مشابه با آن چیزی برای برخی از افراد رخ می­ دهد، زمانی که وی کت جدیدی را می­ خرد و نیازمند به اتاق برای آن در داخل کمد لباس کهنه خودش است. زمانی که این موضوع رخ می­ دهد، خلاص شدن از چیزهای ناخواسته می­ تواند یک گام قبلی باشد. یادگیری زدائی می­ تواند از طریق سه فرآیند و یک زمینه عملیاتی می­ شود (سگارا  دوهارست، 2006).

اگر چه هر فردی می­ تواند در مسیر متفاوتی یادگیری زدائی کند، محققان پیشنهاد می­ کنند که یادگیری زدائی بهرحال سه فرایند مختلف را عملیاتی کند: (1) هشیاری فرایندی است که در آن برخی از افراد آگاه از قوانین از رده خارج شده، روال کار یا فرایندها می ­شوند. این با شناسایی خطاها یا اشتباهات وی انجام می­ شود؛ (2) واگذاری این اجازه را به افراد می­ دهد تا بازسازی و تکرار همان اشتباهات قدیمی را متوقف سازند، بخصوص زمانی که  آنها به صورت ناخواسته رخ می ­دهند؛ (3) بازآمورش شامل وجود قابلیتی است که در ان چیزهای جدیدی یادگیری شود، در حالی که برخی افراد در حال انجام بعضی چیزهای جدیدی هستند (بعنوان مثال، یک روال کاری جدیدی)؛ در واقع وی یادگیری زدائی می­ کند و آن چیز قدیمی را به کنار می­ گذارد.

مسئله در یادگیری زدائی این است که نمی­ توانید آن را مقیاس بگیرید (بعنوان مثال، هاولز و شولدر، 2015). یکی از وظایف مدیریت این است که، اگر نتوانید آن را مقیاس بگیرید، پس نمی ­توانید آن را انجام دهید. بهترین راه برای نشان دادن این مسئله توسط زمینه یادگیری زدائی سازمانی است (از این به بعد زمینه OU).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123