طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه رشته مدیریت صنعتی"

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند

عنوان انگلیسی مقاله: Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs ترجمه عنوان مقاله: مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی قاعده مند و یک فرا تجزیه و تحلیل

ترجمه مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی قاعده مند و یک فرا تجزیه و تحلیل

عنوان انگلیسی مقاله: Performance of green supply chain management: A systematic review and meta analysis ترجمه عنوان مقاله: عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی قاعده ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله زنجیره تامین: مدیریت ریسک و عملکرد ارزش محور در زنجیره­ های تأمین: روش بهینه­ سازی قوی

ترجمه مقاله زنجیره تامین: مدیریت ریسک و عملکرد ارزش محور در زنجیره­ های تأمین: روش بهینه­ سازی قوی

عنوان انگلیسی مقاله: Value based performance and risk management in supply chains: A robust optimization approach ترجمه عنوان مقاله: مدیریت ریسک و عملکرد ارزش محور در زنجیره­ ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری تدارکات

مقاله ترجمه شده مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری تدارکات

عنوان انگلیسی مقاله: Fresh product supply chain management with logistics outsourcing ترجمه عنوان مقاله: مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری تدارکات $$$: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله: رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع: یک رویکرد اشتقاقی

ترجمه مقاله: رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع: یک رویکرد اشتقاقی

عنوان انگلیسی مقاله: Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer in the resources sector: A derivation approach ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین FDI، محدودیت ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بحث در مورد عوامل کلیدی موفقیت حفظ بهره وری کلی (TPM) در شرکت

ترجمه مقاله بحث در مورد عوامل کلیدی موفقیت حفظ بهره وری کلی (TPM) در شرکت

عنوان انگلیسی مقاله: Discussion on key successful factors of TPM in enterprises ترجمه عنوان مقاله: بحث در مورد عوامل کلیدی موفقیت حفظ بهره وری کلی (TPM) در شرکت $$$: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مدل برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی

ترجمه مقاله مدل برون سپاری منابع انسانی در میان شرکت های خدماتی

عنوان انگلیسی مقاله: The management model for human-resource outsourcing among service companies ترجمه عنوان مقاله: مدل مدیریتی برای برون سپاری منابع انسانی در میان ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله شایستگی های مدیریتی کلیدی و مدل های شایستگی در شرکت های صنعتی

ترجمه مقاله شایستگی های مدیریتی کلیدی و مدل های شایستگی در شرکت های صنعتی

عنوان انگلیسی مقاله: Key managerlal competencies and competency models in industrlal enterprises ترجمه عنوان مقاله: شایستگی های مدیریتی کلیدی و مدل های شایستگی در شرکت ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده كشف و بهره ‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

مقاله ترجمه شده كشف و بهره ‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

عنوان انگلیسی مقاله: The Discovery and Exploitation of Opportunities in the Dairy Industry ترجمه عنوان مقاله: كشف و بهره ‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات سال ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

ترجمه مقاله مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

عنوان انگلیسی مقاله: Studying Performance in Supply Chain Management Using Data Mining Software ترجمه عنوان مقاله:  مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله ویژگی های کلیدی سیستم های مدیریت عملکرد استراتژیک در شرکت های تولیدی

ترجمه مقاله ویژگی های کلیدی سیستم های مدیریت عملکرد استراتژیک در شرکت های تولیدی

عنوان انگلیسی مقاله: Key Features of Strategic Performance Management Systems in Manufacturing Companies ترجمه عنوان مقاله: ویژگی های کلیدی سیستم های مدیریت عملکرد استراتژیک ...

ادامه مطلب
ترجمه تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین

ترجمه تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین

عنوان انگلیسی مقاله: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance ترجمه عنوان مقاله: تأثیرات اقتضائی عدم ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید