عنوان پروپوزال: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای شهرستان کرمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (مدیریت آموزشی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 16 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 9500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پروپوزال

 • بيان مساله
 • هدف پژوهش
 • اهميت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه تحقیق
 • فرضيه هاي پژوهش
 • فرضيه اصلي
 • فرضيه هاي فرعي
 • متغيرهاي پژوهش
 • متغير مستقل
 • متغير وابسته
 • متغير كنترل
 • تعاريف عملياتي
 • روش پژوهش
 • ابزار اندازه گيري
 • روش اجراي پژوهش
 • جامعه آماري پژوهش
 • مدل‌هاي آماري
 • منابع

مختصری از توضیحات

موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در طی پژوهش‌ها و پژوهش‌های مختلفی كه تاكنون صورت گرفته است به عوامل مختلفی چون: رابطه معلم با دانش‌آموزان، برنامه درسی، محتوی، روش تدریس و از این قبیل نسبت داده شده است. اما در این میان رابطه دانش‌آموزان با معلم در این پژوهش بیشتر مورد بررسی قرار دارد.

شاید نظریه قدیمی گماردن معلمان زن برای تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، امروزه خیلی كاربرد نداشته باشد و این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است كه آیا دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی با كدام یك از معلمان مرد یا زن بهتر پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهند و آیا بهتر است كه در آینده برنامه درسی این افراد به گونه ای طراحی شود كه معلمان همجنس به تدریس بپردازند و یا معلمان غیر همجنس.

پروپوزال فوق متشکل از 3 فرضیه می باشد.

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط