عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهران

شاخه پروپوزالرشته: مدیریت بازاریابی، بانکی، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک

مقطع پروپوزال مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 25 صفحه

مدل: دارد

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gifپرسشنامه: دانلود

 فرمت: Word

 قیمت: 8500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو موضوعی
 • تعریف واژگان کلیدی
 • تعریف عملیاتی متغیر ها پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • منابع

مختصری از توضیحات

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

تئو وتن (2000) پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی انجام دادند. که چارچوب پژوهش در مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی عوامل کنترل رفتار درک شده، اجتماعی و نگرشی می باشد. برای این منظور پرسشنامه ای در شبکه گسترده جهانی(WWW) طراحی شد و پرسش دهندگان از طریق ایمیل پاسخ خود را ارسال کردند. نتایج نشان داد که عوامل کنترل رفتار نگرشی و درک شده بیشتر از نفوذ اجتماعی نقش مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی ایفا می کنند.

استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی برای مطالعه تکنولوژی بانکداری اینترنتی و تلفن بانک

وو و ساندراج (2005) پژوهشی با عنوان استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی برای مطالعه تکنولوژی بانکداری اینترنتی و تلفن بانک انجام دادند.در این پژوهش مفید بودن، سهولت استفاده و مصرف بانکداری اینترنتی و تلفن بانک با استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی و روابط میان آنها و مزیت استفاده از این تکنولوژی ها مورد بررسی قرار گرفت.

پذیرش بانکداری اینترنتی مورد مطالعه هنگ کنگ

چنگ و همکاران (2006)  پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداری اینترنتی مورد مطالعه هنگ کنگ را ارائه نمودند.در این پژوهش آنها متغیر امنیت وب سایت را به مدل پذیرش فناوری افزودند و آن را متغیر تاثیرگذار در قصد رفتاری افراد مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) برای ارزیابی روابط فروض، در صورت وجود، در میان سازه، که شامل سهولت استفاده ادراک شده و امنیت وب سایت به عنوان متغیرهای مستقل ادراک، سودمندی و نگرش به عنوان متغیر مداخله گر  و قصد رفتاری  به عنوان متغیر وابسته استفاده کردند.

پروپوزال فوق متشکل از 4 فرضیه می باشد. نرم افزار تحلیل پایان نامه فوق نرم افزار spss می باشد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط