هدف پرسشنامه: بررسی موانع استقرار به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت در سازمان

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 88 سوال 6 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

پرسشنامه ای که ملاحظه می فرمایید با هدف ” بررسی موانع استقرار به کارگیری نظام اطلاعات مدیریت در سازمان ” تدوین و گردآوری شده است، نظام اطلاعات مدیریت عبارت از سیستم های رسمی و غیر رسمی و شبکه ای از کانال های ارتباطی و مراکز پردازش اطلاعاتی است. که داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای تصمیم گیری بهینه و حمایت از عملیات را تهیه و در اختیار آنان می گذارد این اطلاات شامل اطلاعاتی در زمینه گذشته، حال و آینده، عملیات داخل سازمان و محیط آن می باشد. در این راستا ما نیازمند تجربه و توان تخصصی جنابعالی در این زمینه می باشیم. لازم است که اطلاعات حاصله از این تحقیق نزد محقق محرمانه خواهد ماند و اطلاعات به طور کلی و جمعی و نه به صورت فردی و موردی مورد تجریه و تحلیل قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما در انجام این تحقیق نهایت قدرانی و تشکر را دارم.

نمونه ای از سوالات پرسشنامه

  • آیا تاکنون واژه ی سیستم های اطلاعاتی مدیریت را شنیده اید؟
  • آیا سازمان شما دارای یک پایگاه اطلاعاتی مدون و مشخص می باشد که در هنگام تصمیم گیری به مدیران کمک کند؟
  • آيا سازمان شما دارای يك پايگاه اطلاعاتي مدون و مشخص با استفاده از كامپيوتر و شبكه هاي داخلي مي باشد كه در هنگام تصميم گيري به مديران كمك كند؟
  • آيا سازمان شما دارای واحدی جهت ایجاد و نگهداري و بكارگيري سیستم هاي اطلاعات مديريت مي باشد؟
  • آيا در دوران تحصيل خود واحدي را در زمينه ي سيستم هاي اطلاعات مديريت گذرانده ايد؟
  • آيا در دوران خدمت خود در كارگاه آموزشي كه مشخصاً در خصوص سيستم هاي اطلاعات مديريت باشد شركت نموده ايد؟

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پرسشنامه پایان نامه