هدف پرسشنامه: بررسی موانع اجرا و استقرار سیستم هزینه یابی هدف و جایگزینی این سیستم با سیستم هزینه یابی سنتی و استفاده شرکت از منافع و مزایای بلند مدت

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 52 سوال و 3 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

توضیحات

پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در كارخانه

هزینه یابی هدف رویکردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است.

سود مورد نظر –  قیمت فروش محصول = بهای تمام شده هدف

لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد.

بطور کلی، موانع و مشکلات استقرار سیستم هزینه یابی هدف را می توان تحت سه عامل اصلی: تکنیکی، رفتاری و فرهنگی، بررسی نمود:

زمینه تکنیکی: بدست آوردن اطلاعات جدید از طریق ابزارهایی چون مهندسی ارزش، ترازیابی (Benchmarking) و تشکیل تیمهای اجرایی

زمینه رفتاری: لحاظ کردن محدودیتهای هزینه ای علاوه بر ویژگی های کاربردی و تخصصی یك محصول توسط طراح

زمینه فرهنگی: توجه به کار گروهی و موثر بودن نقش تمامی واحدها در اجرای برنامه مورد اجرا و پذیرش تمامی افراد سازمان برای اجرای برنامه

تعدادی از سوالات پرسشنامه موانع اجرای هزینه یابی هدف در كارخانه

  • عدم دسترسی به اطلاعات جدید را (در مورد محصول، قیمت، بازار، مشتریان و …) تا چه اندازه بعنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟
  • عدم استقرار نظام مهندسی ارزش در شرکت را تا چه اندازه به عنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟
  • ترازیابی و ارزیابی مستمر در مورد هزینه تولید محصولات را تا چه اندازه بعنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟
  • ترازیابی و ارزیابی مستمر در مورد فعالیت های تجاری شرکت را تا چه اندازه بعنوان مانعی جهت اجرای سیستم هزینه یابی هدف، مهم می دانید؟

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com