http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی انگيزه افراد براِی اداره سازمان بزرگ و پیچیده

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 7 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

پرسشنامه سنجش انگیزه فوق در سال 1982 توسط ماینر و اسمیت با هدف ارزیابی انگیزه افراد برای اداره سازمان بزرگ و پیچیده طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 7 سوال که هر یک از عبارات دارای هفت گزینه است كه از قوی تا ضعیف درجه بندی گردیده است. در فایل ورد رایگان کاملا توضیح داده شده است.

سوالات پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

1- من تمایل دارم تا روابط مثبتی با مافوق های خود ایجاد نمایم.
2- من تمایل دارم برای رقابت با همكاران، در بازی ها و ورزش ها شركت كنم.
3- من برای رقابت با همكاران، در فعالیت های مرتبط با كار تمایل دارم.
4- برای رفتار در یک حالت مثبت و در عین حال فعال، تمایل دارم.
5- من برای تحمیل مصوبات و نفوذ در دیگران، تمایل دارم آنچه كه بایستی انجام شود را به صورت دستوری بیان كنم.
6- من تمایل دارم كه گروه به صورت برجسته و پایدار در یک وضعیت نمایان و منحصر به فرد قرار داشته باشد.
7- من برای انجام وظایف تكراری كه اغلب با كار مدیریتی مرتبط باشد، تمایل دارم.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

اعدادی كه به دور آن دایره كشیده اید را جمع ببندید و نتیجه را در اینجا ثبت كنید:
الف. اگر امتیاز حاصله بین 7 تا 21 قرار گرفت انگیزه مدیریت نسبتا پایین است.
ب. اگر امتیاز حاصله بین 22 تا 34 قرار گرفت انگیزه مدیریت متوسط است.
ج. اگر امتیاز حاصله بین 35 تا 49 قرار گرفت انگیزه مدیریت نسبتا بالاست و فرد تمایل زیادی برای مدیریت دارد.

منبع:

John B. Miner and Norman R. Smith, “Decline and stabilization of Managerial Motivation over a 20 Year Period”, Journal  Of  Applied Psychology, June 1982, p.298.