http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی انگيزه افراد براِی اداره سازمان بزرگ و پیچیده

فرمت: Word

?تعداد سوال: 7 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

پرسشنامه فوق در سال 1982 توسط ماینر و اسمیت با هدف ارزیابی انگیزه افراد برای اداره سازمان بزرگ و پیچیده طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 7 سوال که هر یک از عبارات دارای هفت گزینه است كه از قوی تا ضعیف درجه بندی گردیده است. در فایل ورد رایگان کاملا توضیح داده شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

8.

مطالب مرتبط