عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت تامین اجتماعی

 فرمت: Word ،powerpoint

 حجم فایل: 2.223 KB

مدیریت استراتژیک شرکت تامین اجتماعی

فهرست مطالب موجود در فایل

مدیریت استراتژیک شرکت تامین اجتماعی

 • تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
 • چشم انداز سازمان تامین اجتماعی
 • مأموریت سازمان تامین اجتماعی
 • اهداف بلند مدت سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس عوامل خارجی (EFE) سازمان تامین اجتماعی
 • ارزیابی عوامل خارجی (EFE) سازمان تامین اجتماعی
 • تحلیل نمره نهایی عوامل خارجی (EFE) سازمان تامین اجتماعی
 • ارزیابی عوامل داخلی (IFE) سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IE Matrix)
 • تجزیه تحلیل ماتریس سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس SWOT سازمان تامین اجتماعی
 • تعیین استراتژی سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس QSPM سازمان تامین اجتماعی
 • ساختار سازمان تامین اجتماعی
 • سازمانی سازمان تامین اجتماعی
 • تدوین و ارزیابی و انتخاب استراتژی ها سازمان تامین اجتماعی
 • روش و رویکرد برنامه های سازمان سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس استراتژی اصلی سازمان تامین اجتماعی
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE Matrix)
 • سازمان تامین اجتماعی
 • منابع

27 صفحه word ـ 42 اسلاید powerpoint

تاریخچه شرکت

تاریخچه سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران مزد، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد را برعهده دارد. تقی نوربخش، مدیر عامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی است.

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و امور آن منحصراً طبقق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اداره می‌شود.

جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از 14.800 میلیون نفر بیمه شده اصلی و بیش از 3.800 میلیون نفر مستمری بگیر می‌باشد؛ که با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان به نزدیک از 42میلیون نفر می‌رسد.

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

modir123.group@gmail.com