طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پرسشنامه مدیریتی

پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدمات

پرسشنامه تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر ابعاد کیفیت خدمات

هدف پرسشنامه: تاثیر استراتژی‌های رقابتی پورتر بر رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و ارزش ویژه برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 52 سوال و 3 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ايميل ماركتينگ

پرسشنامه ايميل ماركتينگ

هدف پرسشنامه: میزان استفاده سازمان از بازاریابی ایمیلی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری

پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه میزان جذابیت وب سایت

پرسشنامه میزان جذابیت وب سایت

هدف پرسشنامه: سنجش میزان جذابیت وب سایت از سوی مشتری  فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ای

پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ای

هدف پرسشنامه: سنجش میزان بهره وری بازاریابی شبکه ای در سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 35 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی چابکی در سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

هدف پرسشنامه: ارزیابی دو بعد محتوا و فرآیند خانواده  فرمت: Word ?تعداد سوال: 43 سوالی برای فرآیند خانواده و 38 سوال برای محتوای ...

ادامه مطلب
پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

دسته: همه

هدف پرسشنامه: بررسی توانایی بازاریابی شرکت  فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

پرسشنامه تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

هدف پرسشنامه: تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه  فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

هدف پرسشنامه: بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر  فرمت: Word ?تعداد سوال: 56 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 8 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات  فرمت: Word ?تعداد سوال: 37 سوال و 2 مولفه و 10 زیر ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید