×

لیست پرسشنامه های سایت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید. …

پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارس

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از …

پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افراد

هدف پرسشنامه: ارزیابی سبک های یادگیری در افراد  فرمت: Word …

پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس

هدف پرسشنامه: ارزیابی استرس شغلی افراد در سازمان فرمت: Word …

0