×

لیست پرسشنامه های سایت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید. …

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

هدف پرسشنامه: بررسی توانایی بازاریابی شرکت  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پروپوزال CRM: مدیریت ارتباط با مشتری بانک

عنوان پروپوزال: بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (Smith’s Entrepreneurship Questionnaire)

هدف پرسشنامه: بررسی میزان مهارت های کارآفرینی  فرمت: Word ?تعداد …

پرسشنامه بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

هدف پرسشنامه: بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض …

پرسشنامه رابطه یادگیری الکترونیکی و عملکرد کارکنان

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان  فرمت: …

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان …

پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

هدف پرسشنامه: سنجش عوامل موثر در افزایش فروش سایت های …

پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

هدف پرسشنامه: بررسی میزان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اجرایی …

پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

هدف پرسشنامه: سنجش درک افراد از سازمانشان  فرمت: Word ?تعداد …

0