طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب طراحی پرسشنامه

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

دسته: همه

هدف پرسشنامه: بررسی توانایی بازاریابی شرکت  فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال CRM: مدیریت ارتباط با مشتری بانک

پروپوزال CRM: مدیریت ارتباط با مشتری بانک

عنوان پروپوزال: بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک رشته: مدیریت بازگانی (بازاریابی) مقطع: ارشد √ مدل: دارد √پرسشنامه مربوط: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (Smith’s Entrepreneurship Questionnaire)

پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (Smith’s Entrepreneurship Questionnaire)

هدف پرسشنامه: بررسی میزان مهارت های کارآفرینی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

پرسشنامه بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن

هدف پرسشنامه: بررسی منشأ ریز گردهای منطقه سیستان و عوارض ناشی از آن  فرمت: Word ?تعداد سوال: 48 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه یادگیری الکترونیکی و عملکرد کارکنان

پرسشنامه رابطه یادگیری الکترونیکی و عملکرد کارکنان

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

پروپوزال بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیک: مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران رشته: مدیریت ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

هدف پرسشنامه: سنجش عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 9 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی

هدف پرسشنامه: بررسی میزان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اجرایی با توجه به عوامل رضایت شهروندی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 40 سوال و 7 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

هدف پرسشنامه: سنجش درک افراد از سازمانشان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 61 سوال و 9 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

هدف پرسشنامه: سنجش رضایت شغلی افراد  فرمت: Word ?تعداد سوال: 36 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: محقق ساخته   پرسشنامه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی

پرسشنامه رابطه غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر غنی‌سازی شغل و عملکرد شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: 12 سوال و 2 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
لیست پرسشنامه های سایت

لیست پرسشنامه های سایت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید. جهت رفتن صفحات بعدی بر روی کلمه بعدی کلیک نمایید   در سایت مدیر 123 پرسشنامه ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید