طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی رشته تحصیلی: بازرگانی بین الملل مقطع: ارشد تعداد صفحات: 33 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

عنوان ادبیات نظری (سمینار): ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 66 ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: نگرش كاركنان به تغییر سازمانی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: نگرش كاركنان به تغییر سازمانی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): نگرش كاركنان به تغییر سازمانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 72 صفحه فرمت: Word   فهرست ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید