پرسشنامه رضایتمندی هدف پرسشنامه: شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از به وسیله ابعاد فرهنگ ملی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 25 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه نگرش های فرهنگی ذیل با هدف شناسايي فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی که به توسط هافسد طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از 25 سوال که بر اساس طیف 5 گزینه لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمرده دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

  • جلسات وقتی به وسيله يک مرد اداره می شود معمولا موثر تر خواهد بود
  • مردان نسبت به زنان برای داشتن يک مسير ترقی حرفه ای اهميت بيشتری قائلند
  • زنان به اندازه مردان به ارتقا و شناسايي خود در کارشان بها نمی دهند
  • زنان نسبت به مردان به کار کردن در يک جو دوستانه بها بيشتری می دهند
  • مردان معمولا مسائل را با تجزيه و تحليل منطقی حل می کنند در حالی که زنان معمولا مسائل را شهودی حل می کنند
  • حل مسائل سازمانی معمولا نيازمند زورمندی و شيوه ای فعال است که اين نوعا از مردان بر می آيد
  • اين که چه کسی پست مديريت عالی سازمان را اشغال کند اولويت با يک مرد است نه يک زن
  • بعضی مشاغل وجود دارد که يک مرد هميشه بهتر از يک زن می تواند آن را انجام دهد
  • زنان به جنبه های اجتماعی شغل خود توجه بيشتری دارند تا پيشرفت و ترقی انسان در کار

[/stextbox]

 

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png