پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه رضایتمندی هدف پرسشنامه: شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از به وسیله ابعاد فرهنگ ملی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه نگرش های فرهنگی ذیل با هدف شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی که به توسط هافسد طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از ۲۵ سوال که بر اساس طیف ۵ گزینه لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف نمرده دهی شده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

  • جلسات وقتی به وسیله یک مرد اداره می شود معمولا موثر تر خواهد بود
  • مردان نسبت به زنان برای داشتن یک مسیر ترقی حرفه ای اهمیت بیشتری قائلند
  • زنان به اندازه مردان به ارتقا و شناسایی خود در کارشان بها نمی دهند
  • زنان نسبت به مردان به کار کردن در یک جو دوستانه بها بیشتری می دهند
  • مردان معمولا مسائل را با تجزیه و تحلیل منطقی حل می کنند در حالی که زنان معمولا مسائل را شهودی حل می کنند
  • حل مسائل سازمانی معمولا نیازمند زورمندی و شیوه ای فعال است که این نوعا از مردان بر می آید
  • این که چه کسی پست مدیریت عالی سازمان را اشغال کند اولویت با یک مرد است نه یک زن
  • بعضی مشاغل وجود دارد که یک مرد همیشه بهتر از یک زن می تواند آن را انجام دهد
  • زنان به جنبه های اجتماعی شغل خود توجه بیشتری دارند تا پیشرفت و ترقی انسان در کار

[/stextbox]

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

111 بازدید