×

خرید پروژه بازاریابی شرکت نستله

۹۰,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی شرکت آدیداس

۹۵,۰۰۰ تومان

خرید پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع تویوتا

۹۰,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع بیمه کوثر

۹۰,۰۰۰ تومان

پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع بانک تجارت

۶۵,۰۰۰ تومان

خرید پروژه بازاریابی شرکت تسلا

۹۵,۰۰۰ تومان

خرید پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع بوئینگ

۹۰,۰۰۰ تومان

خرید پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع دیجی کالا

۹۵,۰۰۰ تومان

خریدپروژه مقایسه تطبیقی صنعت خودروی کره جنوبی و ایران

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پروژه بازاریابی شرکت نفتی شل

۹۰,۰۰۰ تومان
0