×

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان (e-CRM) بر وفاداری

۷۵,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

۷۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی نقش میانجی اعتماد و رضایت بر تأثیر کیفیت خدمات یادگیری الکترونیکی بر تصویر برند دانشگاه آزاد تهران

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال تأثیرآمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد وفاداری به برند محصولات شرکت کاله

۸۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده

۴,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی نقش رضایت مشتری بر ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری

۷۵,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی بازاریابی الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه صنعت بیمه

۸۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی قصد مصرف کنندگاه برای استفاده از ارزهای دیجیتال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی رضایت مشتری از قیمت و عملکرد کسب وکار: مطالعه موردی شرکت لبنی کاله ۱۲۴

۶۶,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی

۶۰,۰۰۰ تومان
0