×

پروپوزال طراحی و عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان

۷۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی قصد مصرف کنندگاه برای استفاده از ارزهای دیجیتال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA): مطالعه موردی موسسات قرض الحسنه استان مازندران

۶۵,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر عملکرد کارکنان سازمان با نقش میانجیگری رضایت ارباب رجوع و نوآوری (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

۶۵,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال تعیین شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش

۴۸,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد شرکت: شرکت های تولیدی استان تهران

۷۵,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی رابطه بین رضایتمندی ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

۷۵,۰۰۰ تومان

خرید پروپوزال بررسی رابطه هوش فرهنگی با انگیزه توفیق طلبی مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران

۷۲,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان

۷۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان

۷۵,۰۰۰ تومان
0