طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی میزان سرمایه اجتماعی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 3 مولفه ساختاری، ارتباطی (مشتری) و شناختی می ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

دسته:

هدف پرسشنامه: میزان تعلق افراد به سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت) √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL

دسته:

هدف پرسشنامه: ارزيابي بين‌المللي كيفيت زندگي فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال و 4 مولفه (سلامت فيزيكي، سلامت رواني، سلامت محيط، روابط ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلی

پرسشنامه تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلی

دسته:

هدف پرسشنامه: تاثیر باورهای مذهبی بر سلامت روان و رضایت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: 55 سوال و 3 مولفه (باورهای مذهبی، سلامت روانی، رضایت ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سنجش باورهای مذهبی افراد جورج

پرسشنامه سنجش باورهای مذهبی افراد جورج

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش میزان باورهای مذهبی افراد فرمت: Word ?تعداد سوال: 33 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید