×

مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در بهبود عملکرد سازمانی

۴۰,۰۰۰ تومان

مقاله فارسی اعتماد سازمانی

۴۰,۰۰۰ تومان

مقاله هوش هیجانی

۴۰,۰۰۰ تومان

خرید مقاله تاثیر برنامه ریزی منابع انسانی در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهره وری سازمانی

۷۵,۰۰۰ تومان
0