دسته :

عنوان پروژه: فرآیند و مراحل ارزیابی عملکرد بانک ملت استان تهران

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: word – pdf

http://modir3-3.ir/images/size-modir123.com.png حجم فایل: 1.06 KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”قسمتی از مطالب پاورپوینت” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرآیند و مراحل ارزیابی عملکرد بانک ملت استان تهران بر اساس مدل تعالی سازمان

مدل تعالي سازماني مجموعه ای از روش ها و ابزارهایی که به منظور ارزیابی سازمان وهمچنین مدلی جهت حرکت تعالی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اين مدل از دو حوزه توانمند سازها با پنج معيار رهبري، معيار ﺧﻂﻣﺸﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي، معيار منابع انساني، معيار ﺷﺮاﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ، معيار فرآيند و حوزه نتايج با چهار معيار نتايج مشتريان، معيار نتايج منابع انساني، معيار نتايج جامعه، معيار نتايج کليدي عملکرد مي باشد.

معيار ۱: رهبري

رهبران متعالي، آرمان و مأموريّت را ايجاد و دستيابي به آنها را تسهيل مي‌كنند. آنها ارزش ها و سيستم‌هاي  مورد نياز براي موفّقيّت پايدار سازمان را ايجاد كرده و از طريق اعمال و رفتار خود آنها را به اجرا در مي‌آورند.

الف:  رهبران، مأموريت، آرمان، ارزش‌ها و اخلاق را ايجاد كرده و خود الگوي فرهنگ تعالي در سازمان هستند.

ب:  رهبران براي اطمينان از ايجاد و استقرار سيستم‌هاي مديريت و بهبود مستمر آنها، شخصاً مشاركت مي‌كنند.

ج: رهبران تحولات سازماني را شناسايي و از آن حمايت مي‌كنند.

د: رهبران، فرهنگ تعالي را بين كاركنان سازمان تقويت مي‌كنند.

ه: رهبران با مشتريان، شركاي تجاري و نمايندگان جامعه در تعامل هستند.

معيار ٢ : خط مشي و استراتژي

سازمان‌هاي متعالي مأموريّت و آرمان خود را از طريق ايجاد استراتژي متمركز بر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي كه در آن فعّاليّت مي‌كنند پياده مي‌نمايند. خط مشي، برنامه، اهداف و فرآيندها به منظور تحقّق استراتژي ايجاد و جاري مي‌شوند.

الف:  خط مشي و استراتژي مبتني بر نيازها و انتظارات حال و آينده ذينفعان است.

ب:خط‌مشي و استراتژي مبتني بر اطّلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد، تحقيقات، يادگيري و فعّاليّتهاي بيروني مرتبط است.

ج:  خط مشي و استراتژي تفهيم شده و از طريق چارچوب فرآيندهاي كليدي جاري مي‌شوند.

د: خط مشي و استراتژي، ايجاد، بازنگري و به روز مي‌شوند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

https://modir123.com/wp-content/uploads/2020/04/52cdcabbc9de27dfd71844843a2e15aa-11.png