پروژه بررسی خلاصه ۵ مقاله در زمینه کسب و کار تجارت الکترونیک


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
1402
نوع فایل
word - pdf
حجم فایل
7.687 KB
تعداد صفحات
28
دسته بندی
تعداد بازدید
182 بازدید
۸۰,۰۰۰ تومان

Mپروژه کلاسی: بررسی خلاصه ۵ مقاله در زمینه کسب و کار تجارت الکترونیک

O رشته تحصیلی: مدیریت

D مقطع: ارشد

123 فرمت: Pdf ،Word

مقاله شماره ۱

تبیین روند تکاملی و مولفه های موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی

 چکیده

در اقتصاد جدید، به دلیل رقابت روزافزون موجود بین کسب و کارهای الکترونیکی، وجود مدل کسب و کار مناسب در کسب و کارهای الکترونیکی جهت موفقیت در کسب و کار، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به این امر هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، صاحبان ۱۰  استارتاپ ایرانی بودند. با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق سرشماری همان ۱۱۳ نفر انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین می باشند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پس از استخراج ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه تدوین گردید. پرسشنامه ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت.

مقاله شماره ۲

مدل آمادگی تغییر سازمانی جهت پیاده سازی فرآیندهای کسب وکار

چکیده

اغلب سازمان ها در محیطی کار می کنند که در آن، کسب وکار مورد نظر در معرض تغییرات اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین سازمان ها به منظور حفظ مزیت رقابتی مستلزم هستند که فرایندهای کسب وکار خود را به طور مداوم با تغییرات مورد نظر وفق دهند. ماهیت مخاطره انگیز مدیریت فرایند کسب وکار یک بررسی دقیق از عوامل کلیدی و شکست را ایجاب می کند. ازاینرومهمترین هدف پژوهش پیش رو ارائه مدل مدیریت تغییر جهت اجرای مدیریت فرایند کسب وکار است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای کاربردی بوده و بر مبنای ماهیت و روش در گروه توصیفی دسته بندی می شود. همچنین بر مبنای نوع داده ها، می توان آن را پیمایشی دانست. در گام اول با بررسی های جامع کتابخانه ای و ارزیابی نتایج مطالعات، عوامل مدیریت تغییر مؤثر بر پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب وکار، شناسایی و استخراج گردید. در گام بعد، به منظور غربال سازی متغیرهای شناسایی شده از تکنیک دلفی فازی استفاده شد و در ادامه، با نظرسنجی خبرگان حوزه مدیریت تغییر و تحول، زیرعامل های کلیدی در بین عامل اصلی دسته بندی شد. از نتایج مهم تحقیق شناسایی عوامل علی و اولویت بندی عوامل مدیریت تغییر مؤثر در اجرای مدیریت فرآیند کسب وکاردر سازمان ها است.

مقاله ۳

مدل های کسب و کار، مبانی، ارزیابی، نوآوری

چکیده

در سال های اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم. بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است. یک مدل کسب و کار موفق، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند. عدم تشخیص یک مدل کسب و کار مناسب در زمان آغاز یک کسب و کار، موجب ناکامی سازمان ها در دستیابی به اهداف آن می شود. ولیکن علیرغم اهمیت این موضوع، تعاریف و مولفه های استانداردی جهت شناسایی مدل های کسب و کار به صورتی که بتوان از آن در کسب و کارها و صنایع مختلف بهره برد، وجود ندارد. از این رو، در این مطالعه بر اساس رویکردهای مختلفی که در مدل سازی مدل کسب و کار وجود دارد، به ارائه تعاریف و مولفه های مدل کسب و کار پرداخته شده است. با این حال، تنها داشتن یک مدل کسب و کار مطلوب در زمان آغاز به کار شرکت مهم نیست، بلکه آنچه حیاتی تر است، در اختیار داشتن و حفظ یک مدل کسب و کار بهینه در طول حیات موسسه است.

مقاله شماره ۴

موفقیت در دوران بحران و رکوداقتصادی از طریق نوآوری در مدل کسب و کار

چکیده

اقتصاددانان درباره اقداماتی که باید در طول رکود و بحران اقتصادی در حوزه اقتصاد انجام شود توافق دارند. اقداماتی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از ایجاد و مدیریت ساختار سرمایه در جهت پوشش هزینه­های زیان­های بلندمدت و اقساط سنگین وام­ها، عدم استقراض برای تأمین هزینه زیان­ها، توجه به استفاده از وام­های بانکی بلندمدت صرفاً برای رفع نیازهای بلندمدت به وام، مدیریت کارآمد سطح موجودی و در صورت امکان کاهش موجودی، صرفه­جویی، تغییر مدل کسب و کار. زیرا حتی اگر بحران اقتصادی به پایان برسد شرایط اقتصادی کنونی احتمالاً با محیط قبل از بحران بسیار متفاوت خواهد بود.

مقاله ۵

چارچوبی مفهومی و یک مدل توسعه یافته SOA برای تجارت الکترونیکی مشتری مدار

چکیده

این پژوهش برخی از روندهای مشتری محور کنونی را در تعریف ارزش آفرینی ارائه کرد که بر اساس آن‌ها مشتری، دریافت کننده منفعل و ارزیاب عادی ارزش نیست بلکه بسیار تعیین کننده است و به صورت فعال در ارزش آفرینی مشارکت می‌کند. مفاهیم کارآفرینی نشان می‌دهد که فرصتی برای توسعه مدل‌های تجاری نوآورانه وجود دارد که مشتری را در ارزش آفرینی مشترک مشارکت می‌دهد و توانمند می‌سازد. وب می‌تواند حوزه مفیدی برای توسعه تجارت الکترونیک مشتری محور باشد زیرا فناوری‌های جدید وب می‌توانند از روش‌های نوآورانه در تعامل با مشتری پشتیبانی کنند و می‌توانند امکان مشارکت مشتری در فعالیت‌های ارزش آفرینی مشترک را فراهم کنند.

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • چنانچه با گوشی و از مرورگر کروم استفاده می نمایید چند ثانیه روی گزینه دانلود نگه دارید گزینه باز کردن در برگه جدید (Open in a new tab) را انتخاب کنید فایل برایتان دانلود می شود.
  • چنانچه با کامپیوتر و از مرورگر کروم استفاده می نمایید رو دانلود راست کلید کنید و گزینه save link as را بزنید فایل برایتان دانلود می شود.