پروپوزال طراحی و عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
1402
نوع فایل
word - pdf
حجم فایل
7.645 KB
تعداد صفحات
35
تعداد بازدید
45 بازدید
۷۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال طراحی و عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پرسش ها
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه های اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • ادبیات موضوعی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • مراحل انجام تحقیق
 • روش پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • روش گرد آوری اطلاعات
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
 • روایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری
 • پایایی ابزار اندازه گیری
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • منابع
 • پیوست ها
 • پرسشنامه

پرسش ها

آیا عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران تاثیر دارد.

فرضیه های پژوهش

فرضیه های اصلی

بین عوامل محیطی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

• بین آسایش کالبدی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
• بین جذابیت محیطی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
• بین امنیت روانی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
• بین ادراک محیطی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
• بین احساس تعلق و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

اهداف پژوهش

اهداف اصلی

بررسی تاثیر بین عوامل محیطی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران

اهداف فرعی

• بررسی رابطه بین آسایش کالبدی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران
• بررسی رابطه جذابیت محیطی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران
• بررسی رابطه امنیت روانی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران
• بررسی رابطه ادراک محیطی و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران
• بررسی رابطه احساس تعلق و رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران

اهداف کاربردی

از دستاورد های پژوهش فوق تمامی مدیران مدارس و سیاست گذاران در حوزه آموزش و پرورش بهره مند خواهند شد.

ادبیات موضوعی

فضاهای آموزشی درایران سیر تکاملی

در طول چند دهه ی گذشته، با رشد جامعه مدنی ایران، نیازی بی سابقه به گسترش آموزش وپرورش عمومی پدید آمد که در نتیجه، مدارس بسیاری در سراسر کشور احداث شد که گاه بدون توجه به ارزشهای اصیل معماری ایران بوده است (صبوری خسورشاهی، ۱۳۸۹). دریافت های نوین از محیط تعلیم وتربیت، بیانگر این نکته بسیار مهم است که ((معماری مدارس)) باید همواره در تاثیر تقابل با ((نظام ومحتوای آموزش)) مورد توجه قرار گیرد واز آنجا که ((محیط بهتر،آموزش وپرورش مطلوب تر را در پی خواهد داشت)) لذا به موازات توسعه ی سیستم آموزشی مدارس،الگوی محیطی مدارس نیز بایدتکمیل شود؛ امری که در تاریخ طراحی مدارس معاصر ایران کمتر به آن توجه می شود (ترکمان و همکارانش، ۱۳۹۵).

تحولات فضای آموزشی در سیستم حلقه ی((گروه سالار))

سیستمی رایج در مدارس سنتی ایران،که تاریخ تشکیل آن به صدر اسلام باز می گردد؛زمانیکه پیامبر اسلام(ص)اولین حلقه ها برای تعلیم اصحاب ویاران تشکیل می دادند. این سیستم آموزشی از قرن سوم هجری متداول شد ومکان برگزاری کلاسها اکثرا در مساجد و اماکن عمومی بود. این امر ترکیب پلان مساجد را تحت تاثیر قرار داد. این مسجد –مدرسه ها از نظر وسعت از فضاهای فراخ تری جهت امر آموزش برخوردار بودند و دوم اینکه ترکیب تک ایوانی مساجد به ترکیبی چهار ایوانی تبدیل گردید.مانند الگوی مسجد تاریخانه ومسجد عتیق شیراز،در قرن پنجم با تاسیس نظامیه،حلقه های مستمر وپایدار به مدارس مستقل ایرانی اسلامی کشیده شد و از این زمان به عنوان آغاز آموزش مدرسه ای رسمی وعمومی یاد می شود (الهامی، ۱۳۸۷).

از اوایل قرن۱۳ کشور ایران دستخوش دگرگونی های عمیق سیاسی واجتماعی شد به گونه ای که نگرش و طرز تفکر حاکم بر سیستم آموزشی را به طور بی سابقه ای متحول نمود.از مهمترین آن در امر آموزش،ارتباط فزاینده با غرب ورشدآگاهی های اجتماعی و گسترش افکار نوین در سایه ی آزادی نسبی مطبوعات بوده است. الگوی مدارس سنتی به یکباره کنار گذاشته شدو شکل جدیدی از مدارس با بهره گیری از الگوی معماری غربی ساخته شد. در این سیستم،مدل آموزشی شامل یک کلاس مستطیل شکل بود که در داخل آن ردیف نیمکت ها سکوی استقرار معلم در برابر آن،یک نوع آرایش یک سویه را پدید می آورد که خود حاکی از اصالت معلم در این سیستم بود. محیط آموزشی مدارس فعلی در واقع تداوم شالوده ای است که حدود یک قرن پیش بنیان نهاده شده است. دارالفنون،نخستین مدرسه ی رسمی ودولتی می باشد که برای ارائه ی برنامه آموزشی نوین و به منظور تامین کادر تخصصی دستگاههای دولتی احداث شده بود (الهامی، ۱۳۸۷).

 

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • چنانچه با گوشی و از مرورگر کروم استفاده می نمایید چند ثانیه روی گزینه دانلود نگه دارید گزینه باز کردن در برگه جدید (Open in a new tab) را انتخاب کنید فایل برایتان دانلود می شود.
 • چنانچه با کامپیوتر و از مرورگر کروم استفاده می نمایید رو دانلود راست کلید کنید و گزینه save link as را بزنید فایل برایتان دانلود می شود.